Ako želiš da saznaš pravu vrednost novca idi i pozjami ga od nekoga.


ako-eli-da-sazna-pravu-vrednost-novca-idi-i-pozjami-ga-od-nekoga
bendžamin frenklinakoželidasaznapravuvrednostnovcaidipozjamigaodnekogaako želišželiš dada saznašsaznaš pravupravu vrednostvrednost novcanovca idiidi ii pozjamipozjami gaga odod nekogaako želiš daželiš da saznašda saznaš pravusaznaš pravu vrednostpravu vrednost novcavrednost novca idinovca idi iidi i pozjamii pozjami gapozjami ga odga od nekogaako želiš da saznašželiš da saznaš pravuda saznaš pravu vrednostsaznaš pravu vrednost novcapravu vrednost novca idivrednost novca idi inovca idi i pozjamiidi i pozjami gai pozjami ga odpozjami ga od nekogaako želiš da saznaš pravuželiš da saznaš pravu vrednostda saznaš pravu vrednost novcasaznaš pravu vrednost novca idipravu vrednost novca idi ivrednost novca idi i pozjaminovca idi i pozjami gaidi i pozjami ga odi pozjami ga od nekoga

Principi nemaju nikakvu pravu vrednost, osim kad je neko sit. -Mark Tven
principi-nemaju-nikakvu-pravu-vrednost-osim-kad-neko-sit
Ja ne verujem u pesimizam. Ako nešto ne ide onako kako mi želimo, idi napred. Ako misliš da će padati kiša, padaće. -Klint Istvud
ja-ne-verujem-u-pesimizam-ako-neto-ne-ide-onako-kako-mi-elimo-idi-napred-ako-misli-da-e-padati-kia-padae
Sećam se kad sam ti umesto: ‘Volim te’, rekla: ‘Slobodno idi’. Žao mi je, ali nisam se htela boriti za nekoga kome je odlazak uvek ...
seam-se-kad-sam-ti-umesto-volim-te-rekla-slobodno-idi-ao-mi-ali-nisam-se-htela-boriti-za-nekoga-kome-odlazak-uvek
TRI JEDNOSTAVNA ŽIVOTNA PRAVILA – 1. Ako ne kreneš za onim što želiš, nikad to nećeš imati. 2. Ako ne pitaš, odgovor će uvek biti Ne. 3. Ako se ne ...
tri-jednostavna-ivotna-pravila-1-ako-ne-krene-za-onim-to-eli-nikad-to-nee-imati-2-ako-ne-pita-odgovor-e-uvek-biti-ne-3-ako-se-ne
Sve sto ima da se kaze stalo je u manje od pet minuta..tek kada prozivis pesmu,shvatis njenu pravu vrednost i genijalnost..zivot je bas bezveze..i vreme..i ljudi.. -Đorđe Balašević
sve-sto-ima-da-se-kaze-stalo-u-manje-od-pet-minutatek-kada-prozivis-pesmushvatis-njenu-pravu-vrednost-i-genijalnostzivot-bas-bezvezei-vremei-ljudi
Ako sretnemo nekoga ko nama duguje zahvalnost, odmah se toga setimo. Koliko smo, pak, puta sreli nekoga kome mi dugujemo zahvalnost, pa se toga nismo setili. -Gete
ako-sretnemo-nekoga-ko-nama-duguje-zahvalnost-odmah-se-toga-setimo-koliko-smo-pak-puta-sreli-nekoga-kome-mi-dugujemo-zahvalnost-pa-se-toga-nismo