Ako želiš prestati piti, promatraj pijanicu kad si trezan.


ako-eli-prestati-piti-promatraj-pijanicu-kad-trezan
kineske posloviceakoželiprestatipitipromatrajpijanicukadtrezanako želišželiš prestatiprestati pitipromatraj pijanicupijanicu kadkad sisi trezanako želiš prestatiželiš prestati pitipromatraj pijanicu kadpijanicu kad sikad si trezanako želiš prestati pitipromatraj pijanicu kad sipijanicu kad si trezanpromatraj pijanicu kad si trezan

TRI JEDNOSTAVNA ŽIVOTNA PRAVILA – 1. Ako ne kreneš za onim što želiš, nikad to nećeš imati. 2. Ako ne pitaš, odgovor će uvek biti Ne. 3. Ako se ne ...
tri-jednostavna-ivotna-pravila-1-ako-ne-krene-za-onim-to-eli-nikad-to-nee-imati-2-ako-ne-pita-odgovor-e-uvek-biti-ne-3-ako-se-ne
Ako nešto ne želiš učiniti, zaustavi se na prvoj stepenici. -Ovidije
ako-neto-ne-eli-uiniti-zaustavi-se-na-prvoj-stepenici