Ako želiš uhvatiti veliku ribu, baci veliku udicu.


ako-eli-uhvatiti-veliku-ribu-baci-veliku-udicu
kineske posloviceakoželiuhvatitivelikuribubaciudicuako želišželiš uhvatitiuhvatiti velikuveliku ribubaci velikuveliku udicuako želiš uhvatitiželiš uhvatiti velikuuhvatiti veliku ribubaci veliku udicuako želiš uhvatiti velikuželiš uhvatiti veliku ribuako želiš uhvatiti veliku ribu

Najveće iskušenje je siromaštvo. I najmudriju ribu glad tera na udicu. -Gete
najvee-iskuenje-siromatvo-i-najmudriju-ribu-glad-tera-na-udicu
Da bi imao veliku ideju moraš imati puno ideja. -Tomas Edison
da-bi-imao-veliku-ideju-mora-imati-puno-ideja
Naš grad se pretvorio u veliku čekaonicu . Svi čekamo ljepše dane. -Duško Radović
na-grad-se-pretvorio-u-veliku-ekaonicu-svi-ekamo-ljepe-dane
Nemam srebro ni dragulje,da ti kupim bele dvore,ali zato imam dusu veliku ko more… ;)
nemam-srebro-draguljeda-ti-kupim-bele-dvoreali-zato-imam-dusu-veliku-ko-more