Ako želiš upoznati nečiju mudrost, slušaj njegove reči.


ako-eli-upoznati-neiju-mudrost-sluaj-njegove-rei
kineske posloviceakoželiupoznatinečijumudrostsluajnjegoverečiako želišželiš upoznatiupoznati nečijunečiju mudrostslušaj njegovenjegove rečiako želiš upoznatiželiš upoznati nečijuupoznati nečiju mudrostslušaj njegove rečiako želiš upoznati nečijuželiš upoznati nečiju mudrostako želiš upoznati nečiju mudrost

Mirno, prijatelju, sedi i moje reči slušaj. -Homer
mirno-prijatelju-sedi-i-moje-rei-sluaj
TRI JEDNOSTAVNA ŽIVOTNA PRAVILA – 1. Ako ne kreneš za onim što želiš, nikad to nećeš imati. 2. Ako ne pitaš, odgovor će uvek biti Ne. 3. Ako se ne ...
tri-jednostavna-ivotna-pravila-1-ako-ne-krene-za-onim-to-eli-nikad-to-nee-imati-2-ako-ne-pita-odgovor-e-uvek-biti-ne-3-ako-se-ne