Ako želiš znati šta je u čovekovom srcu, slušaj šta govori.


ako-eli-znati-u-ovekovom-srcu-sluaj-govori
kineske posloviceakoželiznatitačovekovomsrcusluajgovoriako želišželiš znatiznati štau čovekovomčovekovom srcuslušaj štašta govoriako želiš znatiželiš znati štaznati šta jeje u čovekovomu čovekovom srcuslušaj šta govoriako želiš znati štaželiš znati šta jeznati šta je ušta je u čovekovomje u čovekovom srcuako želiš znati šta ježeliš znati šta je uznati šta je u čovekovomšta je u čovekovom srcu

Moj otac je često govorio da nikada nije kasno da uradiš ono što želiš. I rekao je da nikada nećemo znati šta možemo dok to ne probamo. -Majkl Džordan
moj-otac-esto-govorio-da-nikada-nije-kasno-da-uradi-ono-to-eli-i-rekao-da-nikada-neemo-znati-moemo-dok-to-ne-probamo
Neko vam jutros govori, ali ga vi ne slušate, ne zanima vas šta on misli.Hteli biste da znate šta misli onaj koji je daleko i koji ćuti. -Duško Radović
neko-vam-jutros-govori-ali-ga-vi-ne-sluate-ne-zanima-vas-on-mislihteli-biste-da-znate-misli-onaj-koji-daleko-i-koji-uti
Ako neko govori loše o vama, ne uzimajte to suvise k` srcu, jer pčele bodu uvek najlepše cvetove!
ako-neko-govori-loe-o-vama-ne-uzimajte-to-suvise-k-srcu-jer-pele-bodu-uvek-najlepe-cvetove