Ako želite biti srećni u svetu onda budite korisni.


ako-elite-biti-sre-u-svetu-onda-budite-korisni
viktor igoakoželitebitisrećnisvetuondabuditekorisniako želiteželite bitibiti srećnisrećni uu svetusvetu ondaonda buditebudite korisniako želite bitiželite biti srećnibiti srećni usrećni u svetuu svetu ondasvetu onda buditeonda budite korisniako želite biti srećniželite biti srećni ubiti srećni u svetusrećni u svetu ondau svetu onda buditesvetu onda budite korisniako želite biti srećni uželite biti srećni u svetubiti srećni u svetu ondasrećni u svetu onda buditeu svetu onda budite korisni

Na svetu postoje dve vrste ljudi; oni koji mogu biti srećni, ali to nisu i oni koji traže sreću, ali je ne nalaze. -Arapske poslovice
na-svetu-postoje-dve-vrste-ljudi-oni-koji-mogu-biti-sre-ali-to-nisu-i-oni-koji-trae-sreu-ali-ne-nalaze
Naučite da budete srećni sa onim što imate dok posežete za onim što želite. -Džim Ron
nauite-da-budete-sre-onim-to-imate-dok-poseete-za-onim-to-elite
Ako sumhjaš u svoju veru, onda to već nije vera. Vera je samo onda vera kad u tebi nema ni pomisli da bi ono u šta ti veruješ moglo biti neistina. -Lav Tolstoj
ako-sumhja-u-svoju-veru-onda-to-ve-nije-vera-vera-samo-onda-vera-kad-u-tebi-nema-pomisli-da-bi-ono-u-ti-veruje-moglo-biti-neistina
Ako hoćete da smuvate nekoga, idite na fakultet. Ako želite da se obrazujete, idite u biblioteku. -Frenk Zapa
ako-hoete-da-smuvate-nekoga-idite-na-fakultet-ako-elite-da-se-obrazujete-idite-u-biblioteku