Ako želite da budete bolji od drugih ljudi, ne smete raditi ono što oni rade i ne možete živeti onako kako oni žive.


ako-elite-da-budete-bolji-od-drugih-ljudi-ne-smete-raditi-ono-to-oni-rade-i-ne-moete-iveti-onako-kako-oni-ive
duško radovićakoželitedabudeteboljioddrugihljudinesmeteraditionotoonirademožeteživetionakokakoživeako želiteželite dada budetebudete boljibolji odod drugihdrugih ljudine smetesmete raditiraditi onoono štošto onioni raderade ii nene možetemožete živetiživeti onakoonako kakokako onioni živeako želite daželite da budeteda budete boljibudete bolji odbolji od drugihod drugih ljudine smete raditismete raditi onoraditi ono štoono što oništo oni radeoni rade irade i nei ne možetene možete živetimožete živeti onakoživeti onako kakoonako kako onikako oni živeako želite da budeteželite da budete boljida budete bolji odbudete bolji od drugihbolji od drugih ljudine smete raditi onosmete raditi ono štoraditi ono što oniono što oni radešto oni rade ioni rade i nerade i ne možetei ne možete živetine možete živeti onakomožete živeti onako kakoživeti onako kako onionako kako oni živeako želite da budete boljiželite da budete bolji odda budete bolji od drugihbudete bolji od drugih ljudine smete raditi ono štosmete raditi ono što oniraditi ono što oni radeono što oni rade išto oni rade i neoni rade i ne možeterade i ne možete živetii ne možete živeti onakone možete živeti onako kakomožete živeti onako kako oniživeti onako kako oni žive

Istinito ili lažno, ono što se priča o ljudima ima četo toliko značaja u njihovu životu, i naročito u njihovoj sudbini, kao i ono što oni rade. -Viktor Igo
istinito-ili-no-ono-to-se-pria-o-ljudima-ima-eto-toliko-znaaja-u-njihovu-ivotu-i-naroito-u-njihovoj-sudbini-kao-i-ono-to-oni-rade
Lenjivci nisu samo oni koji ne rade, već i oni koji mogu da rade bolje. -Sokrat
lenjivci-nisu-samo-oni-koji-ne-rade-ve-i-oni-koji-mogu-da-rade-bolje
Možda pakao ne postoji, ali oni koji sude mogu ga stvoriti, mislim da ljudi precjenjuju, oni precjenjuju sve, moraš da razumeš što ti se dogodilo da bi znao kako da reaguješ. -Čarls Bukovski
moda-pakao-ne-postoji-ali-oni-koji-sude-mogu-ga-stvoriti-mislim-da-ljudi-precjenjuju-oni-precjenjuju-sve-mora-da-razume-to-ti-se-dogodilo-da-bi-znao
Ne treba raditi kao ostali, nego kao oni koji rade ispravno. -Hrvatske poslovice
ne-treba-raditi-kao-ostali-nego-kao-oni-koji-rade-ispravno