Ako želite izbjeći kritiku, ne recite ništa, ne radite ništa i budite ništa.


ako-elite-izbjei-kritiku-ne-recite-ne-radite-i-budite
albert ajnštajnakoželiteizbjećikritikunerecitenitaraditenitabuditenitaako želiteželite izbjećiizbjeći kritikune reciterecite ništane raditeradite ništaništa ii buditebudite ništaako želite izbjećiželite izbjeći kritikune recite ništane radite ništaradite ništa iništa i buditei budite ništaako želite izbjeći kritikune radite ništa iradite ništa i buditeništa i budite ništane radite ništa i buditeradite ništa i budite ništa

Ko ništa ne zna, ništa ne voli. Ko ne umije ništa, ne razumije ništa. Ko ništa ne razumije, bezvrijedan je. Ali onaj ko poima, taj i voli, zapaža, vidi.. Ko god zamišlja da svako voće sazrijeva u isto vrijeme kad i jagode, ne zna ništa o grožđu.Ako ne pravite greške, onda ne radite ništa. Siguran sam da ljudi koji rade greše.Ako je postojalo vreme kad je bilo ništa, onda je moralo postojati i vreme kad nije bilo ni toga ništa. To ništa je, dakle, nekad nastalo. Može li se onda reći da li ono pripada biću ili nebiću? Čak ni za reči koje sam upravo izgovorio ne mogu reći da li nešto znače ili ne znače ništa.Sigurnost? Sigurnost si mogao da imaš i u zatvoru. Tri kvadratna metra, ništa stanarina, ništa komunalije, ništa porez, ništa izdržavanje dece. Ništa za registraciju kola. Ništa saobraćajni prekršaji. Ništa žvaka kako voziš pijan. Ništa gubitak na trkama. Besplatno lečenje. Drugarstvo sa onima sličnih interesovanja. Crkva. Besplatan pogreb.Za čoveka nema ništa primamljivije od slobode njegove savesti, ali ni ništa teže.Kad imaš sve, ne vidiš ništa, progledaš tek kad nemaš ništa.