Ako govorim, proklinju me, ako šutim, proklet sam.


ako-govorim-proklinju-me-ako-utim-proklet-sam
viktor igoakogovorimproklinjumeakoutimprokletsamako govorimproklinju meako šutimproklet sam

Postigao sam stvari koje su mi bitne, a uništiću ih jer samom sebi govorim da su izgubile smisao. Znam da je to laž, da su i dalje bitne i da ću, ako uništim njih, uništiti i samog sebe.Sto sam Bože tako proklet? Jučer sexy danas opet xDNe vrijedi ostaviti ni ludom ni pametnom. Ako je pametan sam će zaraditi, ako je lud, sve će izgubiti.Ako me jedanput prevariš, ti si kriv, ali ako me i drugi put prevariš, kriv sam sam.Ako sam pozvan da se branim ja ću ćutati, ako sam pozvan da branim istinu, ja ću govoriti.Ako se miče, biologija je. Ako ima miris, hemija je. Ako ima moć, fizika je. E ako ne kontaš, onda je matematika :-D!