Ako hoćeš da budeš srećan jedan dan-napij se. Ako hoćeš da budeš srećan nedelju dana-oženi se. Ako hoćeš da budeš srećan celog života-gaji cveće.


ako-hoe-da-bude-srean-jedan-dannapij-se-ako-hoe-da-bude-srean-nedelju-danaoeni-se-ako-hoe-da-bude-srean-celog-ivotagaji-cvee
indijska poslovicaakohoćedabudesrećanjedandannapijsenedeljudanaoženicelogživotagajicvećeako hoćešhoćeš dada budešbudeš srećansrećan jedanako hoćešhoćeš dada budešbudeš srećansrećan nedeljuako hoćešhoćeš dada budešbudeš srećansrećan celogako hoćeš dahoćeš da budešda budeš srećanbudeš srećan jedanako hoćeš dahoćeš da budešda budeš srećanbudeš srećan nedeljuako hoćeš dahoćeš da budešda budeš srećanbudeš srećan celogako hoćeš da budešhoćeš da budeš srećanda budeš srećan jedanako hoćeš da budešhoćeš da budeš srećanda budeš srećan nedeljuako hoćeš da budešhoćeš da budeš srećanda budeš srećan celogako hoćeš da budeš srećanhoćeš da budeš srećan jedanako hoćeš da budeš srećanhoćeš da budeš srećan nedeljuako hoćeš da budeš srećanhoćeš da budeš srećan celog

Ako hoćeš da živiš mirno i slobodno, odučavaj se od onoga bez čega možeš da budeš. -Lav Tolstoj
ako-hoe-da-ivi-mirno-i-slobodno-oduavaj-se-od-onoga-bez-ega-moe-da-bude
Život mi je darovao jedan srećan dan. A kad se ima u vidu kako je sazdan ovaj svet, jedan srećan dan gotovo da je ravan čudu. -Paulo Koeljo
ivot-mi-darovao-jedan-srean-dan-a-kad-se-ima-u-vidu-kako-sazdan-ovaj-svet-jedan-srean-dan-gotovo-da-ravan-udu
Ne zavisi od tebe hoćeš li biti bogat, ali zavisi od tebe hoćeš li biti srećan. -Epiktet
ne-zavisi-od-tebe-hoe-li-biti-bogat-ali-zavisi-od-tebe-hoe-li-biti-srean
U politici, ako hoćeš da se nešto kaže, pitaj muškarca. Ako hoćeš da se nešto napravi, pitaj ženu. -Margaret Tačer
u-politici-ako-hoe-da-se-neto-kae-pitaj-mukarca-ako-hoe-da-se-neto-napravi-pitaj-enu
Najsigurniji način da ne postaneš vrlo nesrećan je taj da ne zahtevaš da budeš vrlo srećan. -Artur Šopenhauer
najsigurniji-nain-da-ne-postane-vrlo-nesrean-taj-da-ne-zahteva-da-bude-vrlo-srean