Ako hoćeš da živiš mirno i slobodno, odučavaj se od onoga bez čega možeš da budeš.


ako-hoe-da-ivi-mirno-i-slobodno-oduavaj-se-od-onoga-bez-ega-moe-da-bude
lav tolstojakohoćedaživimirnoslobodnoodučavajseodonogabezčegamožebudeako hoćešhoćeš dada živišživiš mirnomirno ii slobodnoodučavaj sese odod onogaonoga bezbez čegačega možešmožeš dada budešako hoćeš dahoćeš da živišda živiš mirnoživiš mirno imirno i slobodnoodučavaj se odse od onogaod onoga bezonoga bez čegabez čega možeščega možeš damožeš da budešako hoćeš da živišhoćeš da živiš mirnoda živiš mirno iživiš mirno i slobodnoodučavaj se od onogase od onoga bezod onoga bez čegaonoga bez čega možešbez čega možeš dačega možeš da budešako hoćeš da živiš mirnohoćeš da živiš mirno ida živiš mirno i slobodnoodučavaj se od onoga bezse od onoga bez čegaod onoga bez čega možešonoga bez čega možeš dabez čega možeš da budeš

Ako hoćeš da budeš srećan jedan dan-napij se. Ako hoćeš da budeš srećan nedelju dana-oženi se. Ako hoćeš da budeš srećan celog života-gaji cveće. -Indijska poslovica
ako-hoe-da-bude-srean-jedan-dannapij-se-ako-hoe-da-bude-srean-nedelju-danaoeni-se-ako-hoe-da-bude-srean-celog-ivotagaji-cvee
Hrabrost je posebna vrsta znanja i uči nas kako treba da se plašimo onoga čega treba da se plašimo i kako da se ne plašimo onoga čega ne treba da se plašimo. -Platon
hrabrost-posebna-vrsta-znanja-i-ui-nas-kako-treba-da-se-plaimo-onoga-ega-treba-da-se-plaimo-i-kako-da-se-ne-plaimo-onoga-ega-ne-treba-da-se-plaimo