Ako hoćete nešto da uradite – idite do kraja. U suprotnom ni ne počinjite.


ako-hoete-neto-da-uradite-idite-do-kraja-u-suprotnom-ne-poinjite
Čarls bukovskiakohoćetenetodauraditeiditedokrajasuprotnomnepočinjiteako hoćetehoćete neštonešto dada uraditeuradite –– iditeidite dodo krajau suprotnomsuprotnom nini nene počinjiteako hoćete neštohoćete nešto danešto da uraditeda uradite –uradite – idite– idite doidite do krajau suprotnom nisuprotnom ni neni ne počinjiteako hoćete nešto dahoćete nešto da uraditenešto da uradite –da uradite – iditeuradite – idite do– idite do krajau suprotnom ni nesuprotnom ni ne počinjiteako hoćete nešto da uraditehoćete nešto da uradite –nešto da uradite – iditeda uradite – idite douradite – idite do krajau suprotnom ni ne počinjite

Ako hoćete da smuvate nekoga, idite na fakultet. Ako želite da se obrazujete, idite u biblioteku. -Frenk Zapa
ako-hoete-da-smuvate-nekoga-idite-na-fakultet-ako-elite-da-se-obrazujete-idite-u-biblioteku
Ne treba mi niko  pustite me svi  idite, idite od mene
ne-treba-mi-niko-pustite-me-svi-idite-idite-od-mene
Ako hoćete da sakupite med, ne udarajte košnicu. -Dejl Karnegi
ako-hoete-da-sakupite-med-ne-udarajte-konicu
Vrhunska kvaliteta, razumna cijena i dobra usluga samo predstavljaju ulaznicu na tržište. No, to vam nije dovoljno za pobjedu. Morate nešto izmisliti, jer ćete u suprotnom umrijeti. -Tom Piters
vrhunska-kvaliteta-razumna-cijena-i-dobra-usluga-samo-predstavljaju-ulaznicu-na-trite-no-to-vam-nije-dovoljno-za-pobjedu-morate-neto-izmisliti-jer-ete
Ne dozvolite da vam se ono što ne možete da uradite meša u ono što možete da uradite. -Džon Vuden
ne-dozvolite-da-vam-se-ono-to-ne-moete-da-uradite-mea-u-ono-to-moete-da-uradite