Ako hoćete nešto da uradite – idite do kraja. U suprotnom, ni ne počinjite. To bi moglo da znači da ćete izgubiti devojku, ženu, rođake, poslove, i moguće je – glavu! Moglo bi da znači da nećete jesti dva ili tri, četiri dana. Moglo bi da znači da ćete se smrzavati na klupi u parku. Možda vam donese i zatvor, porugu i ismejavanje, ili izolaciju.


ako-hoete-neto-da-uradite-idite-do-kraja-u-suprotnom-ne-poinjite-to-bi-moglo-da-znai-da-ete-izgubiti-devojku-enu-roake-poslove-i-mogue-glavu-moglo
Čarls bukovskiakohoćetenetodauraditeiditedokrajasuprotnomnepočinjitetobimogloznačićeteizgubitidevojkuženurođakeposlovemogućeglavumoglonećetejestidvailitričetiridanasesmrzavatinaklupiparkumoždavamdonesezatvorporuguismejavanjeizolacijuako hoćetehoćete neštonešto dada uraditeuradite –– iditeidite dodo krajau suprotnomni nene počinjitebi moglomoglo dada značiznači dada ćetećete izgubitiizgubiti devojkui mogućemoguće je– glavumoglo bibi dada značiznači dada nećetenećete jestijesti dvadva iliili tričetiri danamoglo bibi dada značiznači dada ćetećete sese smrzavatismrzavati nana klupiklupi uu parkumožda vamvam donesedonese ii zatvorporugu ii ismejavanjeili izolacijuako hoćete neštohoćete nešto danešto da uraditeda uradite –uradite – idite– idite doidite do krajani ne počinjitebi moglo damoglo da značida znači daznači da ćeteda ćete izgubitićete izgubiti devojkui moguće jemoguće je –je – glavumoglo bi dabi da značida znači daznači da nećeteda nećete jestinećete jesti dvajesti dva ilidva ili trimoglo bi dabi da značida znači daznači da ćeteda ćete sećete se smrzavatise smrzavati nasmrzavati na klupina klupi uklupi u parkumožda vam donesevam donese idonese i zatvorporugu i ismejavanje

Ako hoćete nešto da uradite – idite do kraja. U suprotnom ni ne počinjite. -Čarls Bukovski
ako-hoete-neto-da-uradite-idite-do-kraja-u-suprotnom-ne-poinjite
Kad slušaš jednu pesmu neprekidno tri dana,nešto nije u redu ili sa tobom ili sa pesmom ili sa ta tri dana
kad-slua-jednu-pesmu-neprekidno-tri-dananeto-nije-u-redu-ili-tobom-ili-pesmom-ili-tri-dana
Ako sloboda znači nešto uopšte, ona znači pravo da kažeš ljudima nešto što oni ne žele da čuju. -Džordž Orvel
ako-sloboda-znai-neto-uopte-ona-znai-pravo-da-kae-ljudima-neto-to-oni-ne-ele-da-uju
Svetost ne znači puno znati ili puno razmatrati; velika tajna svetosti znači puno ljubiti. -Toma Akvinski
svetost-ne-znai-puno-znati-ili-puno-razmatrati-velika-tajna-svetosti-znai-puno-ljubiti
Vrhunska kvaliteta, razumna cijena i dobra usluga samo predstavljaju ulaznicu na tržište. No, to vam nije dovoljno za pobjedu. Morate nešto izmisliti, jer ćete u suprotnom umrijeti. -Tom Piters
vrhunska-kvaliteta-razumna-cijena-i-dobra-usluga-samo-predstavljaju-ulaznicu-na-trite-no-to-vam-nije-dovoljno-za-pobjedu-morate-neto-izmisliti-jer-ete
Ako hoćete da smuvate nekoga, idite na fakultet. Ako želite da se obrazujete, idite u biblioteku. -Frenk Zapa
ako-hoete-da-smuvate-nekoga-idite-na-fakultet-ako-elite-da-se-obrazujete-idite-u-biblioteku