Ako i ne možeš baš sve učiniti, ipak nemoj sve ostaviti.


ako-i-ne-moe-ba-sve-uiniti-ipak-nemoj-sve-ostaviti
narodne posloviceakonemožebasveučinitiipaknemojostavitiako ii nene možešmožeš bašbaš svesve učinitiipak nemojnemoj svesve ostavitiako i nei ne možešne možeš bašmožeš baš svebaš sve učinitiipak nemoj svenemoj sve ostavitiako i ne možeši ne možeš bašne možeš baš svemožeš baš sve učinitiipak nemoj sve ostavitiako i ne možeš baši ne možeš baš svene možeš baš sve učiniti

Za onog čoveka, koji je mišljenja da će novcem moći učiniti sve, možemo verovati da će učiniti sve za novac. -Bendžamin Frenklin
za-onog-oveka-koji-miljenja-da-e-novcem-moi-uiniti-sve-moemo-verovati-da-e-uiniti-sve-za-novac
Bože, ako me ne možeš učiniti mršavom, bar udebljaj sve ostale…xD
boe-ako-me-ne-moe-uiniti-mravom-bar-udebljaj-sve-ostalexd
Ne vrijedi ostaviti ni ludom ni pametnom. Ako je pametan sam će zaraditi, ako je lud, sve će izgubiti. -Sergej Jesenjin
ne-vrijedi-ostaviti-ludom-pametnom-ako-pametan-sam-e-zaraditi-ako-lud-sve-e-izgubiti
Svaka je misao nalik na testo: valja je dobro izmesiti – i sve možeš od nje učiniti. -Ivan Turgenjev
svaka-misao-nalik-na-testo-valja-dobro-izmesiti-i-sve-moe-od-nje-uiniti