Ako i znamo gde smo se rodili, ne znamo gde ćemo umreti.


ako-i-znamo-gde-smo-se-rodili-ne-znamo-gde-emo-umreti
narodne posloviceakoznamogdesmoserodilinećemoumretiako ii znamoznamo gdegde smosmo sese rodiline znamoznamo gdegde ćemoćemo umretiako i znamoi znamo gdeznamo gde smogde smo sesmo se rodiline znamo gdeznamo gde ćemogde ćemo umretiako i znamo gdei znamo gde smoznamo gde smo segde smo se rodiline znamo gde ćemoznamo gde ćemo umretiako i znamo gde smoi znamo gde smo seznamo gde smo se rodiline znamo gde ćemo umreti

Ako znamo da smo načinili zlo, a odbijemo to da priznamo, krivi smo dvostruko.Ukoliko znamo da su naši ljudi spremni za napad, ali ne znamo da li je neprijatelj otvoren za napad – samo smo napola spremni za borbu.Ako gledamo levo-desno dok vozimo bicikl, pašćemo, a ako samo okrećemo pedale i gledamo ispred sebe, stići ćemo tamo gde smo krenuli.Oni vele meni: Ako vidiš roba gde spava, ne budi ga jer, možda sanja o slobodi. Ja velim njima: Ako vidite roba gde spava, probudite ga i objasnite mu slobodu.Ne znamo šta ćemo sa sobom u ovom kratkom životu, a želimo još jedan koji će biti večan.Znamo šta ostavljamo, ali ne znamo šta ćemo ponovo naći