Ako ikad ostarim, u jedno sam sigurna. Nece biti to zbog dima,kafana, niti godina. Ako ikad ostarim i sve bude bolelo – bice to zbog toga sto me na vreme ...


ako-ikad-ostarim-u-jedno-sam-sigurna-nece-biti-to-zbog-dimakafana-niti-godina-ako-ikad-ostarim-i-sve-bude-bolelo-bice-to-zbog-toga-sto-me-na-vreme
akoikadostarimjednosamsigurnanecebititozbogdimakafananitigodinaostarimsvebudebolelobicetogastomenavremeako ikadikad ostarimu jednojedno samsam sigurnanece bitiniti godinaako ikadikad ostarimostarim ii svesve budebude bolelobolelo –– bicezbog togatoga stosto meme nana vremevremeako ikad ostarimu jedno samjedno sam sigurnabiti to zbogako ikad ostarimikad ostarim iostarim i svei sve budesve bude bolelobude bolelo –bolelo – bicebice to zbogzbog toga stotoga sto mesto me name na vremena vreme

Ako ti ikad zatreba šamar, ja ću uvek biti tu.
ako-ti-ikad-zatreba-amar-ja-u-uvek-biti
Ako ti ikad zatreba šamar , ja ću uvjek biti tu .
ako-ti-ikad-zatreba-amar-ja-u-uvjek-biti
Ako te ikad izgubim, obećaj mi jedno. Nećeš se dati nekom šarlatanu što te ne zaslužuje. Pogotovo ne radi to meni u inat. Ako već poželiš terati inat, onda meni u inat budi srećna. -Đorđe Balašević
ako-te-ikad-izgubim-obeaj-mi-jedno-nee-se-dati-nekom-arlatanu-to-te-ne-zasluuje-pogotovo-ne-radi-to-meni-u-inat-ako-ve-poeli-terati-inat-onda-meni-u