Ako ikada se sretnemo ti samo se nasmesi…


ako-ikada-se-sretnemo-ti-samo-se-nasmesi
akoikadasesretnemotisamonasmesi…ako ikadaikada sese sretnemosretnemo titi samosamo sese nasmesi…ako ikada seikada se sretnemose sretnemo tisretnemo ti samoti samo sesamo se nasmesi…ako ikada se sretnemoikada se sretnemo tise sretnemo ti samosretnemo ti samo seti samo se nasmesi…ako ikada se sretnemo tiikada se sretnemo ti samose sretnemo ti samo sesretnemo ti samo se nasmesi…

Kad nam se sreća smeši sretnemo prijatelje; kad nam okrene leđa sretnemo lepu ženu.Kad nam se sreća smiješi sretnemo prijatelje; kad nam okrene leđa sretnemo lijepu ženu.Ako se ikada dogodi još ijedan rat u Evropi, on će sigurno nastati zbog neke glupe stvari na Balkanu.Ako sretnemo nekoga ko nama duguje zahvalnost, odmah se toga setimo. Koliko smo, pak, puta sreli nekoga kome mi dugujemo zahvalnost, pa se toga nismo setili.Imamo u duši sve ono što je ikada živelo u ljudskim dušama. Svi Bogovi i đavoli koji su ikada postojali… svi se oni nalaze u nama, tu su kao mogućnosti, kao želje, kao izlazi.Ako ikada budemo spavali zajedno, to će biti onako kako sam zamislio. I kako Bog zapoveda. I niko neće spavati za vreme tog spavanja.