Ako kravi dajes sneg ne znaci da ce ona posle davati milk-sejk! ;)


ako-kravi-dajes-sneg-ne-znaci-da-ona-posle-davati-milksejk
akokravidajessnegneznacidaonaposledavatimilksejkako kravikravi dajesdajes snegsneg nene znaciznaci dada cece onaona posleposle davatiako kravi dajeskravi dajes snegdajes sneg nesneg ne znacine znaci daznaci da ceda ce onace ona posleona posle davatiako kravi dajes snegkravi dajes sneg nedajes sneg ne znacisneg ne znaci dane znaci da ceznaci da ce onada ce ona poslece ona posle davatiako kravi dajes sneg nekravi dajes sneg ne znacidajes sneg ne znaci dasneg ne znaci da cene znaci da ce onaznaci da ce ona posleda ce ona posle davati

Velika je greska, ako nekome kazes da ti znaci, sjebace te brzo, a ti posle placi.
velika-greska-ako-nekome-kazes-da-ti-znaci-sjebace-te-brzo-a-ti-posle-placi
Ako sam sa svima kulturan i nasmejan,ne znaci da ih sve volim i postujem…
ako-sam-svima-kulturan-i-nasmejanne-znaci-da-ih-sve-volim-i-postujem
Ako raskinem sa devojkom ili se posvadjam ne znaci da cu joj odma naci zamenu….♥
ako-raskinem-devojkom-ili-se-posvadjam-ne-znaci-da-cu-joj-odma-naci-zamenu
Ne zoveš je, ona razume. Ne pišeš joj, ona razume. Nemaš vremena za nju, ona razume. Ako je vidiš s nekim drugim, trebaš razumeti.
ne-zove-ona-razume-ne-pie-joj-ona-razume-nema-vremena-za-nju-ona-razume-ako-vidi-s-nekim-drugim-treba-razumeti
Ako mi život krila skrati, i sneg u oku počne da veje, znam, bar se neću pokajati što sam umeo da se smejem. -Miroslav Mika Antić
ako-mi-ivot-krila-skrati-i-sneg-u-oku-pone-da-veje-znam-bar-se-neu-pokajati-to-sam-umeo-da-se-smejem
mnogo zujis malo meda dajes
mnogo-zujis-malo-meda-dajes