ako kupite dva broja veće pantalone, komotno se možete slikati za one fore pre i posle dijete… ni photoshop ne treba… ;)


ako-kupite-dva-broja-vee-pantalone-komotno-se-moete-slikati-za-one-fore-pre-i-posle-dijete-photoshop-ne-treba
akokupitedvabrojavećepantalonekomotnosemožeteslikatizaoneforepreposledijete…photoshopnetreba…ako kupitekupite dvadva brojabroja većeveće pantalonekomotno sese možetemožete slikatislikati zaza oneone forefore prepre ii posleposle dijete…dijete… nini photoshopphotoshop nene treba…ako kupite dvakupite dva brojadva broja većebroja veće pantalonekomotno se možetese možete slikatimožete slikati zaslikati za oneza one foreone fore prefore pre ipre i poslei posle dijete…posle dijete… nidijete… ni photoshopni photoshop nephotoshop ne treba…ako kupite dva brojakupite dva broja većedva broja veće pantalonekomotno se možete slikatise možete slikati zamožete slikati za oneslikati za one foreza one fore preone fore pre ifore pre i poslepre i posle dijete…i posle dijete… niposle dijete… ni photoshopdijete… ni photoshop neni photoshop ne treba…ako kupite dva broja većekupite dva broja veće pantalonekomotno se možete slikati zase možete slikati za onemožete slikati za one foreslikati za one fore preza one fore pre ione fore pre i poslefore pre i posle dijete…pre i posle dijete… nii posle dijete… ni photoshopposle dijete… ni photoshop nedijete… ni photoshop ne treba…

Nećeš joj biti prvi muškarac, ni poslednji ili jedini. Volela je pre tebe i verovatno će voleti posle. Ali ako te sada voli, zar je bilo šta drugo bitno? ...
nee-joj-biti-prvi-mukarac-poslednji-ili-jedini-volela-pre-tebe-i-verovatno-e-voleti-posle-ali-ako-te-sada-voli-zar-bilo-drugo-bitno
Ako u Srbiji sretnete čoveka koji nosi košulju preko pantalona, možete se u njega pouzdati. To je čestita i poštena ljudina. Ako, međutim, košulju upasuje u pantalone, on postaje lopuža. -Oto fon Bizmark
ako-u-srbiji-sretnete-oveka-koji-nosi-koulju-preko-pantalona-moete-se-u-njega-pouzdati-to-estita-i-potena-ljudina-ako-meutim-koulju-upasuje-u
Trebale su mi četiri godine da počnem slikati kao Rafael i celi život da počnem slikati kao dete. -Pablo Pikaso
trebale-su-mi-etiri-godine-da-ponem-slikati-kao-rafael-i-celi-ivot-da-ponem-slikati-kao-dete
Muskarac pre braka skida zvezde sa neba, posle mu je tesko i sijalicu da promeni.
muskarac-pre-braka-skida-zvezde-neba-posle-mu-tesko-i-sijalicu-da-promeni
Idealna starost muškarca za brak je oko devedesete godine, dva minuta pre smrti. -Frenk Sinatra
idealna-starost-mukarca-za-brak-oko-devedesete-godine-dva-minuta-pre-smrti
Svaka generacija zamišlja sebe kao inteligentniju od one što je došla pre nje, i mudriju od one koja dolazi posle nje -Džordž Orvel
svaka-generacija-zamilja-sebe-kao-inteligentniju-od-one-to-do-pre-nje-i-mudriju-od-one-koja-dolazi-posle-nje