Ako ljudi na nižim položajima nemaju poverenje u one iznad sebe, vladati narodom nije moguće.


ako-ljudi-na-im-poloajima-nemaju-poverenje-u-one-iznad-sebe-vladati-narodom-nije-mogue
konfučijeakoljudinanižimpoložajimanemajupoverenjeoneiznadsebevladatinarodomnijemogućeako ljudiljudi nana nižimnižim položajimapoložajima nemajunemaju poverenjepoverenje uu oneone iznadiznad sebevladati narodomnarodom nijenije mogućeako ljudi naljudi na nižimna nižim položajimanižim položajima nemajupoložajima nemaju poverenjenemaju poverenje upoverenje u oneu one iznadone iznad sebevladati narodom nijenarodom nije mogućeako ljudi na nižimljudi na nižim položajimana nižim položajima nemajunižim položajima nemaju poverenjepoložajima nemaju poverenje unemaju poverenje u onepoverenje u one iznadu one iznad sebevladati narodom nije mogućeako ljudi na nižim položajimaljudi na nižim položajima nemajuna nižim položajima nemaju poverenjenižim položajima nemaju poverenje upoložajima nemaju poverenje u onenemaju poverenje u one iznadpoverenje u one iznad sebe

Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati poverenje u nas same. Moramo verovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti. -Marija Kiri
ivot-nije-lagan-za-bilo-koga-od-nas-ali-initi-mi-moramo-biti-uporni-i-iznad-svega-imati-poverenje-u-nas-same-moramo-verovati-da-smo-nadareni-za-neto
Uspeh učini da vas mnogo ljudi zamrzi. Volela bih da nije tako. Volela bih da je moguće uživati u uspehu bez postojanja zavisti u očima ljudi oko vas. -Merlin Monro
uspeh-uini-da-vas-mnogo-ljudi-zamrzi-volela-bih-da-nije-tako-volela-bih-da-mogue-uivati-u-uspehu-bez-postojanja-zavisti-u-oima-ljudi-oko-vas
Ne mogu otkriti nekoga ko zna dovoljno da bi mogao reći što je moguće, a što nije moguće. -Henri  Ford
ne-mogu-otkriti-nekoga-ko-zna-dovoljno-da-bi-mogao-rei-to-mogue-a-to-nije-mogue
Ako banke imaju potpuno poverenje u svoje klijente zasto onda vezuju olovke na salterima? xD
ako-banke-imaju-potpuno-poverenje-u-svoje-klijente-zasto-onda-vezuju-olovke-na-salterima-xd
Lako je ljudima boriti se sa zverovima. Ljudi imaju oružje koje zveri nemaju. Ali je teško ljudima boriti se sa duhovima zlobe, jer ovi se služe oružjem koje ljudi nemaju. -Nikolaj Velimirović
lako-ljudima-boriti-se-zverovima-ljudi-imaju-oru-koje-zveri-nemaju-ali-teko-ljudima-boriti-se-duhovima-zlobe-jer-ovi-se-slue-orujem-koje-ljudi