Ako me jedanput prevariš, ti si kriv, ali ako me i drugi put prevariš, kriv sam sam.


ako-me-jedanput-prevari-ti-kriv-ali-ako-me-i-drugi-put-prevari-kriv-sam-sam
arapske posloviceakomejedanputprevaritikrivaliakodrugiputkrivsamsamako meme jedanputjedanput prevarišti sisi krivali akoako meme ii drugidrugi putput prevariškriv samsam samako me jedanputme jedanput prevarišti si krivali ako meako me ime i drugii drugi putdrugi put prevariškriv sam samako me jedanput prevarišali ako me iako me i drugime i drugi puti drugi put prevarišali ako me i drugiako me i drugi putme i drugi put prevariš

Eto, i ja sam počela ponovo da uživam u suncu, planinama, pa čak i u problemima, a počela sam i da uviđam da za besmisao mog života nije kriv niko drugi osim mene. -Matija Bećković
eto-i-ja-sam-poela-ponovo-da-uivam-u-suncu-planinama-pa-ak-i-u-problemima-a-poela-sam-i-da-uviam-da-za-besmisao-mog-ivota-nije-kriv-niko-drugi-osim
Ko mi je kriv! Mijenjao sam zdravo za gotovo. Prešao sam sa majčine domaće supe na ženinu iz kesice…
ko-mi-kriv-mijenjao-sam-zdravo-za-gotovo-preao-sam-majine-domae-supe-na-eninu-iz-kesice
Prema zakonu čovek je kriv ukoliko naruši prava drugih ljudi. Prema etici on je kriv ukoliko samo pomisli da to učini. -Imanuel Kant
prema-zakonu-ovek-kriv-ukoliko-narui-prava-drugih-ljudi-prema-etici-on-kriv-ukoliko-samo-pomisli-da-to-uini
Prema zakonu čovjek je kriv ukoliko naruši prava drugih ljudi. Prema etici on je kriv ukoliko samo pomisli da to učini. -Imanuel Kant
prema-zakonu-ovjek-kriv-ukoliko-narui-prava-drugih-ljudi-prema-etici-on-kriv-ukoliko-samo-pomisli-da-to-uini
Bolje da se prevariš u svojim prijateljima, nego da ti njih varaš. -Gete
bolje-da-se-prevari-u-svojim-prijateljima-nego-da-ti-njih-vara