Ako me neko čačne u ove oči plačne, nije to neutešno. Ja umem od suza da pravim klikere lepe, prozračne.


ako-me-neko-ane-u-ove-oi-plane-nije-to-neuteno-ja-umem-od-suza-da-pravim-klikere-lepe-prozrane
miroslav mika antićakomenekočačneoveočiplačnenijetoneutenojaumemodsuzadapravimklikerelepeprozračneako meme nekoneko čačnečačne uu oveove očioči plačneja umemumem odod suzasuza dada pravimpravim klikereklikere lepeako me nekome neko čačneneko čačne učačne u oveu ove očiove oči plačnenije to neutešnoja umem odumem od suzaod suza dasuza da pravimda pravim klikerepravim klikere lepeako me neko čačneme neko čačne uneko čačne u ovečačne u ove očiu ove oči plačneja umem od suzaumem od suza daod suza da pravimsuza da pravim klikereda pravim klikere lepeako me neko čačne ume neko čačne u oveneko čačne u ove očičačne u ove oči plačneja umem od suza daumem od suza da pravimod suza da pravim klikeresuza da pravim klikere lepe

Za lepe oči, gledajte dobro u drugima. Za lepe usne, govorite samo reči dobrote. Za držanje, hodajte znajući da nikada niste sami. -Odri Hepbern
za-lepe-oi-gledajte-dobro-u-drugima-za-lepe-usne-govorite-samo-rei-dobrote-za-dranje-hodajte-znajui-da-nikada-niste-sami
Lepota nije ništa, video sam lepe muškarce i lepe žene koji su bili nesrećni uprkos svojoj lepoti. -Herman Hese
lepota-nije-video-sam-lepe-mukarce-i-lepe-ene-koji-su-bili-nesre-uprkos-svojoj-lepoti
Onaj osećaj kad su ti oči pune suza a ti se nasmeješ i kažeš Nije mi ništa.
onaj-oseaj-kad-su-ti-oi-pune-suza-a-ti-se-nasmeje-i-kae-nije-mi
Ako neko ne zna kuda plovi, nijedan vetar nije povoljan. -Seneka
ako-neko-ne-zna-kuda-plovi-nijedan-vetar-nije-povoljan
Ako neko tačno misli, a ne zna da za to navede razloge, to nije ni znanje ni neznanje. -Platon
ako-neko-no-misli-a-ne-zna-da-za-to-navede-razloge-to-nije-znanje-neznanje