Ako me ti ne voliš – ja neću biti voljen; ali ako ja tebe ne volim – ja ne znam kako se voli.


ako-me-ti-ne-voli-ja-neu-biti-voljen-ali-ako-ja-tebe-ne-volim-ja-ne-znam-kako-se-voli
semjuel beketakometinevolijanećubitivoljenaliakotebevolimznamkakosevoliako meme titi nene volišvoliš –– jaja nećuneću bitibiti voljenali akoako jaja tebetebe nene volimvolim –– jaja nene znamznam kakokako sese voliako me time ti neti ne volišne voliš –voliš – ja– ja nećuja neću bitineću biti voljenali ako jaako ja tebeja tebe netebe ne volimne volim –volim – ja– ja neja ne znamne znam kakoznam kako sekako se voliako me ti neme ti ne volišti ne voliš –ne voliš – javoliš – ja neću– ja neću bitija neću biti voljenali ako ja tebeako ja tebe neja tebe ne volimtebe ne volim –ne volim – javolim – ja ne– ja ne znamja ne znam kakone znam kako seznam kako se voliako me ti ne volišme ti ne voliš –ti ne voliš – jane voliš – ja nećuvoliš – ja neću biti– ja neću biti voljenali ako ja tebe neako ja tebe ne volimja tebe ne volim –tebe ne volim – jane volim – ja nevolim – ja ne znam– ja ne znam kakoja ne znam kako sene znam kako se voli

Nije sreća biti voljen. Svako voli sebe, ali voleti drugog, to je sreća! -Herman Hese
nije-srea-biti-voljen-svako-voli-sebe-ali-voleti-drugog-to-srea
Nije sreća biti voljen. Svako voli sebe, ali voljeti drugog, to je sreća! -Herman Hese
nije-srea-biti-voljen-svako-voli-sebe-ali-voljeti-drugog-to-srea
I žao mi je, zaista. Možda nikad nećeš saznati koliko si mi poseban, i koliko ćeš uvek biti. I ne volim te, jebiga… Ali ako te ne volim onako kako ti ...
i-ao-mi-zaista-moda-nikad-nee-saznati-koliko-mi-poseban-i-koliko-e-uvek-biti-i-ne-volim-te-jebiga-ali-ako-te-ne-volim-onako-kako-ti