Ako mi život krila skrati, i sneg u oku počne da veje, znam, bar se neću pokajati što sam umeo da se smejem.


ako-mi-ivot-krila-skrati-i-sneg-u-oku-pone-da-veje-znam-bar-se-neu-pokajati-to-sam-umeo-da-se-smejem
miroslav mika antićakomiživotkrilaskratisnegokupočnedavejeznambarsenećupokajatitosamumeosmejemako mimi životživot krilakrila skratii snegsneg uu okuoku počnepočne dada vejebar sese nećuneću pokajatipokajati štošto samsam umeoumeo dada sese smejemako mi životmi život krilaživot krila skratii sneg usneg u okuu oku počneoku počne dapočne da vejebar se nećuse neću pokajatineću pokajati štopokajati što samšto sam umeosam umeo daumeo da seda se smejemako mi život krilami život krila skratii sneg u okusneg u oku počneu oku počne daoku počne da vejebar se neću pokajatise neću pokajati štoneću pokajati što sampokajati što sam umeošto sam umeo dasam umeo da seumeo da se smejemako mi život krila skratii sneg u oku počnesneg u oku počne dau oku počne da vejebar se neću pokajati štose neću pokajati što samneću pokajati što sam umeopokajati što sam umeo dašto sam umeo da sesam umeo da se smejem

Ako se osvrnete i razmislite o svom životu, kladim se da ćete se pokajati zbog 80 procenata svojih postupaka. Ali život se sastoji od grešaka. -Silvester Stalone
ako-se-osvrnete-i-razmislite-o-svom-ivotu-kladim-se-da-ete-se-pokajati-zbog-80-procenata-svojih-postupaka-ali-ivot-se-sastoji-od-greaka
Ako me ti ne voliš – ja neću biti voljen; ali ako ja tebe ne volim – ja ne znam kako se voli. -Semjuel Beket
ako-me-ti-ne-voli-ja-neu-biti-voljen-ali-ako-ja-tebe-ne-volim-ja-ne-znam-kako-se-voli
Ja uvek gledam život kroz optimizam, ali sam dovoljno realan da znam da je život kompleksna stvar. -Volt Dizni
ja-uvek-gledam-ivot-kroz-optimizam-ali-sam-dovoljno-realan-da-znam-da-ivot-kompleksna-stvar
Znam ko sam, znam u šta verujem, i to je sve što je potrebno da znam. -Vil Smit
znam-ko-sam-znam-u-verujem-i-to-sve-to-potrebno-da-znam