Ako možeš, ne padaj u tugu, a ako ne možeš, onda je bar ne pokazuj.


ako-moe-ne-padaj-u-tugu-a-ako-ne-moe-onda-bar-ne-pokazuj
latinske posloviceakomoženepadajtuguakoondabarpokazujako možešne padajpadaj uu tuguako nene možešonda jeje barbar nene pokazujne padaj upadaj u tugua ako neako ne možešonda je barje bar nebar ne pokazujne padaj u tugua ako ne možešonda je bar neje bar ne pokazujonda je bar ne pokazuj

Bože, ako me ne možeš učiniti mršavom, bar udebljaj sve ostale…xD
boe-ako-me-ne-moe-uiniti-mravom-bar-udebljaj-sve-ostalexd
Ne možeš pobeći od beskraja, bekstvom u neki drugi beskraj, ne možeš pobeći od istovetnog obmanjujući se da možeš da pronađeš različito. -Umberto Eko
ne-moe-pobei-od-beskraja-bekstvom-u-neki-drugi-beskraj-ne-moe-pobei-od-istovetnog-obmanjujui-se-da-moe-da-pronae-razliito
Ne možeš pobeći od beskraja, bekstvom u neki drugi beskraj, ne možeš pobeći od istovetnog obmanjujući se da možeš da pronadeš različito. -Umberto Eko
ne-moe-pobei-od-beskraja-bekstvom-u-neki-drugi-beskraj-ne-moe-pobei-od-istovetnog-obmanjujui-se-da-moe-da-pronade-razliito