Ako je more život, a valovi problemi i belaji koje on sobom nosi, nemojte bježati i kukati. Jednostavno, naučite surfati !!! Tako će vam svaki val, ma koliko velik bio, predstavljati samo novi izazov i priliku za usavršavanje.


ako-more-ivot-a-valovi-problemi-i-belaji-koje-on-sobom-nosi-nemojte-bjeati-i-kukati-jednostavno-nauite-surfati-tako-e-vam-svaki-val-koliko-velik
sulejman bugariakomoreživotvaloviproblemibelajikojeonsobomnosinemojtebježatikukatijednostavnonaučitesurfatitakoćevamsvakivalkolikovelikbiopredstavljatisamonoviizazovprilikuzausavravanjeako jeje moremore životvalovi problemiproblemi ii belajibelaji kojekoje onon sobomsobom nosinemojte bježatibježati ii kukatinaučite surfatisurfatitakotako ćeće vamvam svakisvaki valma kolikokoliko velikvelik biopredstavljati samosamo novinovi izazovizazov ii prilikupriliku zaza usavršavanjeako je moreje more života valovi problemivalovi problemi iproblemi i belajii belaji kojebelaji koje onkoje on sobomon sobom nosinemojte bježati ibježati i kukatinaučite surfatitako ćetako će vamće vam svakivam svaki valma koliko velikkoliko velik biopredstavljati samo novisamo novi izazovnovi izazov iizazov i prilikui priliku zapriliku za usavršavanje

Ako vam ne ide škola - udajte se. Ako ne možete naći posao - rodite dete. Manji problemi se uspešno rešavaju većim. -Duško Radović
ako-vam-ne-ide-kola-udajte-se-ako-ne-moete-nai-posao-rodite-dete-manji-problemi-se-uspeno-reavaju-veim
Život je kratak. Ne dozvolite da vam najbitnije reči ostanu neizrečene. Recite ljudima koje volite koliko ih volite, koliko vam znače.
ivot-kratak-ne-dozvolite-da-vam-najbitnije-rei-ostanu-neizreene-recite-ljudima-koje-volite-koliko-ih-volite-koliko-vam-znae
Ako je život bio lepo proživljen, koliko god da je trajao,  trajao je dovoljno. -Seneka
ako-ivot-bio-lepo-proivljen-koliko-god-da-trajao-trajao-dovoljno
Kad bi svaki čovek želeo mir onoliko jako koliko želi novi televizor, mir bi vladao svetom. -Džon Lenon
kad-bi-svaki-ovek-eleo-mir-onoliko-jako-koliko-eli-novi-televizor-mir-bi-vladao-svetom
Stara ljubav još je živa, ne želim život novi. Ma koliko da si tuđi, ne daju te moji snovi.
stara-ljubav-jo-iva-ne-elim-ivot-novi-ma-koliko-da-i-ne-daju-te-moji-snovi