Ako muškarac priča loše o svim ženama, verovatno se opekao na jednu, onu koju je najviše želeo.


ako-mukarac-pria-loe-o-svim-enama-verovatno-se-opekao-na-jednu-onu-koju-najvie-eleo
koko Šanelakomukaracpričaloesvimženamaverovatnoseopekaonajednuonukojunajvieželeoako muškaracmuškarac pričapriča lošeloše oo svimsvim ženamaverovatno sese opekaoopekao nana jednuonu kojukoju jeje najvišenajviše želeoako muškarac pričamuškarac priča lošepriča loše ološe o svimo svim ženamaverovatno se opekaose opekao naopekao na jednuonu koju jekoju je najvišeje najviše želeoako muškarac priča lošemuškarac priča loše opriča loše o svimloše o svim ženamaverovatno se opekao nase opekao na jednuonu koju je najvišekoju je najviše želeoako muškarac priča loše omuškarac priča loše o svimpriča loše o svim ženamaverovatno se opekao na jednuonu koju je najviše želeo

Ako stvarno mislim da je loše, onda kažem da je loše - bilo da je muškarac, žena, dete, pas. Žene su toliko osetljive da misle da su posebne. To je njihov problem. -Čarls Bukovski
ako-stvarno-mislim-da-loe-onda-kaem-da-loe-bilo-da-mukarac-ena-dete-ene-su-toliko-osetljive-da-misle-da-su-posebne-to-njihov-problem
Da imam pravo na jos jednu zelju na onu koju zovu poslednju po prvi put ja znao bih sta zelim ja zeleo bih, zeleo bih nju
da-imam-pravo-na-jos-jednu-zelju-na-onu-koju-zovu-poslednju-po-prvi-put-ja-znao-bih-sta-zelim-ja-zeleo-bih-zeleo-bih-nju
Da bi se svideo ženama, muškarac mora da razmišlja kao cipela.
da-bi-se-svideo-enama-mukarac-mora-da-razmilja-kao-cipela
Gde god postoji interes i moć da se uradi nešto loše, verovatno će biti učinjeno. -Džejms Madison
gde-god-postoji-interes-i-mo-da-se-uradi-neto-loe-verovatno-e-biti-uinjeno
Niko o ženama ne misli gore nego baš muškarac koji već neku ženu bezumno voli. -Jovan Dučić
niko-o-enama-ne-misli-gore-nego-ba-mukarac-koji-ve-neku-enu-bezumno-voli