Ako muškarac priča loše o svim ženama, verovatno se opekao na jednu, onu koju je najviše želeo.


ako-mukarac-pria-loe-o-svim-enama-verovatno-se-opekao-na-jednu-onu-koju-najvie-eleo
koko Šanelakomukaracpričaloesvimženamaverovatnoseopekaonajednuonukojunajvieželeoako muškaracmuškarac pričapriča lošeloše oo svimsvim ženamaverovatno sese opekaoopekao nana jednuonu kojukoju jeje najvišenajviše želeoako muškarac pričamuškarac priča lošepriča loše ološe o svimo svim ženamaverovatno se opekaose opekao naopekao na jednuonu koju jekoju je najvišeje najviše želeoako muškarac priča lošemuškarac priča loše opriča loše o svimloše o svim ženamaverovatno se opekao nase opekao na jednuonu koju je najvišekoju je najviše želeoako muškarac priča loše omuškarac priča loše o svimpriča loše o svim ženamaverovatno se opekao na jednuonu koju je najviše želeo

Moraš da imaš sreće sa ženama, jer se sa njima uglavnom slučajno upoznaš. Ako skreneš desno iza ovog ugla, srešćeš tu ženu, ako skreneš levo, srešćeš onu ženu. Ljubav ima formu slučajnosti. Populacija se meša i dvoje ljudi se nekako sretnu. Možeš da kažeš da voliš neku ženu, ali postoji žena koju nikada nećeš sresti i koju možeš da voliš neuporedivo više.Ako stvarno mislim da je loše, onda kažem da je loše - bilo da je muškarac, žena, dete, pas. Žene su toliko osetljive da misle da su posebne. To je njihov problem.Da imam pravo na jos jednu zelju na onu koju zovu poslednju po prvi put ja znao bih sta zelim ja zeleo bih, zeleo bih njuDa bi se svideo ženama, muškarac mora da razmišlja kao cipela.Gde god postoji interes i moć da se uradi nešto loše, verovatno će biti učinjeno.Niko o ženama ne misli gore nego baš muškarac koji već neku ženu bezumno voli.