Ako najgore je noćas, sutra može biti samo bolje.


ako-najgore-noas-sutra-moe-biti-samo-bolje
Žarko lauševićakonajgorenoćassutramožebitisamoboljeako najgorenajgore jeje noćassutra možemože bitibiti samosamo boljeako najgore jenajgore je noćassutra može bitimože biti samobiti samo boljeako najgore je noćassutra može biti samomože biti samo boljesutra može biti samo bolje

Čuo sam da će sutra biti bolje, a ja baš sutra neću biti ovde.Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.Veruj. U bolje sutra, u novi dan. Veruj. Oslobodi se tereta prethodnog dana i koračaj u novo sutra sa osmehom. I uvek veruj! I kada ti život podmeće hiljadu ...Ako je idealna, neće biti laka. Ako je laka, neće biti idealna. Ako je zaslužuješ, nećeš odustati. Ako odustaneš, ne zaslužuješ je. Prava istina je, svaka će te povrediti, tvoje je samo da nađeš onu zbog koje vredi da se pati.Radite samo najbolje što možete. Niko ne može bolje od toga.Nešto sam načuo da sutra možda ne postoji, pa bolje da odmah probamo sve.