Ako nas neće sreća, ostaje još jedna velika i utješna sreća. To je: izbjeći nesreću.


ako-nas-nee-srea-ostaje-jo-jedna-velika-i-utjena-srea-to-izbjei-nesreu
matija bećkovićakonasnećesrećaostajejojednavelikautjenasrećatoizbjećinesrećuako nasnas nećeneće srećaostaje jošjoš jednajedna velikavelika ii utješnautješna srećaizbjeći nesrećuako nas nećenas neće srećaostaje još jednajoš jedna velikajedna velika ivelika i utješnai utješna srećaako nas neće srećaostaje još jedna velikajoš jedna velika ijedna velika i utješnavelika i utješna srećaostaje još jedna velika ijoš jedna velika i utješnajedna velika i utješna sreća

Nije sreća biti voljen. Svako voli sebe, ali voljeti drugog, to je sreća! -Herman Hese
nije-srea-biti-voljen-svako-voli-sebe-ali-voljeti-drugog-to-srea
Nije sreća biti voljen. Svako voli sebe, ali voleti drugog, to je sreća! -Herman Hese
nije-srea-biti-voljen-svako-voli-sebe-ali-voleti-drugog-to-srea
Ženidba, to je prosto jedna sreća. Imaš, kažu, punu vreću zmija i među njima jedna jegulja; turiš ruku u vreću pa biraš! E, pa hajde ti sad potrefi baš onu jednu, jedinu jegulju. -Stevan Sremac
enidba-to-prosto-jedna-srea-ima-kau-punu-vreu-zmija-i-meu-njima-jedna-jegulja-turi-ruku-u-vreu-pa-bira-e-pa-hajde-ti-sad-potrefi-ba-onu-jednu-jedinu