Ako ne možeš mudro šutit, onda bar ne pričaj gluposti.


ako-ne-moe-mudro-utit-onda-bar-ne-priaj-gluposti
poslovice korisnikaakonemožemudroutitondabarpričajglupostiako nene možešmožeš mudromudro šutitonda barbar nene pričajpričaj glupostiako ne možešne možeš mudromožeš mudro šutitonda bar nebar ne pričajne pričaj glupostiako ne možeš mudrone možeš mudro šutitonda bar ne pričajbar ne pričaj glupostiako ne možeš mudro šutitonda bar ne pričaj gluposti

Bože, ako me ne možeš učiniti mršavom, bar udebljaj sve ostale…xD
boe-ako-me-ne-moe-uiniti-mravom-bar-udebljaj-sve-ostalexd
Ako već unapred sumnjate u svoj uspeh, neuspeh će vam lakše pasti jer ste ga mudro predvideli. -Zoran Đinđić
ako-ve-unapred-sumnjate-u-svoj-uspeh-neuspeh-e-vam-lake-pasti-jer-ste-ga-mudro-predvideli
Ako nista bar smo pod istim nebom. Veceras i zauvek!
ako-nista-bar-smo-pod-istim-nebom-veceras-i-zauvek