Ako ne počneš, nećeš ni završiti.


ako-ne-pone-nee-zavriti
srpske posloviceakonepočnenećezavritiako nene počnešnećeš nini završitiako ne počnešnećeš ni završiti

TRI JEDNOSTAVNA ŽIVOTNA PRAVILA – 1. Ako ne kreneš za onim što želiš, nikad to nećeš imati. 2. Ako ne pitaš, odgovor će uvek biti Ne. 3. Ako se ne ...
tri-jednostavna-ivotna-pravila-1-ako-ne-krene-za-onim-to-eli-nikad-to-nee-imati-2-ako-ne-pita-odgovor-e-uvek-biti-ne-3-ako-se-ne