Ako ne puštaš sunce kroz prozor, na vrata di dolazi lekar.


ako-ne-pu-sunce-kroz-prozor-na-vrata-di-dolazi-lekar
kineske posloviceakoneputasuncekrozprozornavratadidolazilekarako nene puštašpuštaš suncesunce krozkroz prozorna vratavrata didi dolazidolazi lekarako ne puštašne puštaš suncepuštaš sunce krozsunce kroz prozorna vrata divrata di dolazidi dolazi lekarako ne puštaš suncene puštaš sunce krozpuštaš sunce kroz prozorna vrata di dolazivrata di dolazi lekarako ne puštaš sunce krozne puštaš sunce kroz prozorna vrata di dolazi lekar

Kad siromaštvo udje kroz vrata, ljubav izadje kroz prozor. -Narodne poslovice
kad-siromatvo-udje-kroz-vrata-ljubav-izadje-kroz-prozor
Svet možemo upoznati, a da i ne otvorimo vrata. Smisao neba mozemo dokučiti, a da i ne pogledamo kroz prozor. -Lao Ce
svet-moemo-upoznati-a-da-i-ne-otvorimo-vrata-smisao-neba-mozemo-dokuiti-a-da-i-ne-pogledamo-kroz-prozor
Oprostiti i zaboraviti znači stečena dragocena iskustva baciti kroz prozor. -Artur Šopenhauer
oprostiti-i-zaboraviti-znai-steena-dragocena-iskustva-baciti-kroz-prozor