Ako ne verujemo u slobodu izražavanje ljudi koje preziremo, onda uopšte ne verujemo u nju.


ako-ne-verujemo-u-slobodu-izraavanje-ljudi-koje-preziremo-onda-uopte-ne-verujemo-u-nju
noam Čomskiakoneverujemosloboduizražavanjeljudikojepreziremoondauoptenjuako nene verujemoverujemo uu sloboduslobodu izražavanjeizražavanje ljudiljudi kojekoje preziremoonda uopšteuopšte nene verujemoverujemo uu njuako ne verujemone verujemo uverujemo u sloboduu slobodu izražavanjeslobodu izražavanje ljudiizražavanje ljudi kojeljudi koje preziremoonda uopšte neuopšte ne verujemone verujemo uverujemo u njuako ne verujemo une verujemo u sloboduverujemo u slobodu izražavanjeu slobodu izražavanje ljudislobodu izražavanje ljudi kojeizražavanje ljudi koje preziremoonda uopšte ne verujemouopšte ne verujemo une verujemo u njuako ne verujemo u slobodune verujemo u slobodu izražavanjeverujemo u slobodu izražavanje ljudiu slobodu izražavanje ljudi kojeslobodu izražavanje ljudi koje preziremoonda uopšte ne verujemo uuopšte ne verujemo u nju

Ukoliko ne vjerujemo u slobodu govora ljudi koje preziremo onda ne vjerujemo u nju uopće. -Noam Čomski
ukoliko-ne-vjerujemo-u-slobodu-govora-ljudi-koje-preziremo-onda-ne-vjerujemo-u-nju-uope
Kako da verujemo čoveku kad pretke drži u kavezu, a potomke u neizvesnosti. -Branislav Crnčević
kako-da-verujemo-oveku-kad-pretke-dri-u-kavezu-a-potomke-u-neizvesnosti
Ljubiti znači želeti bližnjemu sve ono što verujemo da je dobro, i to zbog ljubavi prema njemu, a ne zbog sebeljublja. -Aristotel
ljubiti-znai-eleti-blinjemu-sve-ono-to-verujemo-da-dobro-i-to-zbog-ljubavi-prema-njemu-a-ne-zbog-sebeljublja
U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo. -Jovan Dučić
u-ljubavi-se-osea-vie-nego-to-treba-pati-vie-nego-to-se-misli-sanja-vie-nego-to-se-ivi-i-kae-i-ono-u-sami-ne-verujemo
Budućnost leži u dizajnu i prodaji računara za koje ljudi uopšte ne shvataju da su računari. -Adam Ozborn
budunost-i-u-dizajnu-i-prodaji-raunara-za-koje-ljudi-uopte-ne-shvataju-da-su-raunari