Ako nekad, jureći za srećom, nađete tu sreću, vi ćete, kao i ona starica što je tražila naočale, otkriti da vam je sreća sve vrijeme bila na nosu.


ako-nekad-jurei-za-sreom-naete-sreu-vi-ete-kao-i-ona-starica-to-traila-naoale-otkriti-da-vam-srea-sve-vrijeme-bila-na-nosu
bernard shawakonekadjurećizasrećomnađetesrećuvićetekaoonastaricatotražilanaočaleotkritidavamsrećasvevrijemebilananosuako nekadjureći zaza srećomnađete tutu srećuvi ćetekao ii onaona staricastarica štošto jeje tražilatražila naočaleotkriti dada vamvam jeje srećasreća svesve vrijemevrijeme bilabila nana nosujureći za srećomnađete tu srećukao i onai ona staricaona starica štostarica što ješto je tražilaje tražila naočaleotkriti da vamda vam jevam je srećaje sreća svesreća sve vrijemesve vrijeme bilavrijeme bila nabila na nosukao i ona staricai ona starica štoona starica što jestarica što je tražilašto je tražila naočaleotkriti da vam jeda vam je srećavam je sreća sveje sreća sve vrijemesreća sve vrijeme bilasve vrijeme bila navrijeme bila na nosukao i ona starica štoi ona starica što jeona starica što je tražilastarica što je tražila naočaleotkriti da vam je srećada vam je sreća svevam je sreća sve vrijemeje sreća sve vrijeme bilasreća sve vrijeme bila nasve vrijeme bila na nosu

Istina je šira, viša i dublja od vasione. Zato se istina ne može znati – ona se može otkriti duhovnom čoveku, kao što se dan ne može znati, no može se otkriti otvorenom oku. -Nikolaj Velimirović
istina-ira-via-i-dublja-od-vasione-zato-se-istina-ne-moe-znati-ona-se-moe-otkriti-duhovnom-oveku-kao-to-se-dan-ne-moe-znati-no-moe-se-otkriti
Istina je šira, viša i dublja od vasione. Zato se istina ne može znati - ona se može otkriti duhovnom čoveku, kao što se dan ne može znati, no može se otkriti otvorenom oku. -Nikolaj Velimirović
istina-ira-via-i-dublja-od-vasione-zato-se-istina-ne-moe-znati-ona-se-moe-otkriti-duhovnom-oveku-kao-to-se-dan-ne-moe-znati-no-moe-se-otkriti
Ako želite da se nekog oslobodite, učinićete sve da vam taj dotični uskrati poštovanje, i tako ćete imati pravi razlog da ga otpustite mirne duše. -Paulo Koeljo
ako-elite-da-se-nekog-oslobodite-uiniete-sve-da-vam-taj-doti-uskrati-potovanje-i-tako-ete-imati-pravi-razlog-da-ga-otpustite-mirne-e