Ako neko govori loše o vama, ne uzimajte to suvise k` srcu, jer pčele bodu uvek najlepše cvetove!


ako-neko-govori-loe-o-vama-ne-uzimajte-to-suvise-k-srcu-jer-pele-bodu-uvek-najlepe-cvetove
akonekogovoriloevamaneuzimajtetosuvisek`srcujerpčeleboduuveknajlepecvetoveako nekoneko govorigovori lošeloše oo vamane uzimajtesuvise k`k` srcujer pčelepčele bodubodu uvekuvek najlepšenajlepše cvetoveako neko govorineko govori lošegovori loše ološe o vamauzimajte to suvisesuvise k` srcujer pčele bodupčele bodu uvekbodu uvek najlepšeuvek najlepše cvetoveako neko govori lošeneko govori loše ogovori loše o vamane uzimajte to suviseuzimajte to suvise k`jer pčele bodu uvekpčele bodu uvek najlepšebodu uvek najlepše cvetoveako neko govori loše oneko govori loše o vamane uzimajte to suvise k`uzimajte to suvise k` srcujer pčele bodu uvek najlepšepčele bodu uvek najlepše cvetove

Mudar ne kažnjava zato što je neko loše postupao, nego da loše ne bi postupio. -Fridrih Niče
mudar-ne-kanjava-zato-to-neko-loe-postupao-nego-da-loe-ne-bi-postupio
♥♥♥…Ako neko hoće da bude deo tvog života, potrudiće se da to ostvari…Zato se ne opterećuj s’ tim, da sačuvaš mesto u svom srcu za ...
ako-neko-hoe-da-bude-deo-tvog-ivota-potrudie-se-da-to-ostvarizato-se-ne-optereuj-s-tim-da-uva-mesto-u-svom-srcu-za
Ako neko hoce da bude deo tvog zivota potrudice se da to ostvari, i zato se ne opterecuj sa tim da sacuvas mesto u svom srcu za nekoga ko se ne trudi da tamo ...
ako-neko-hoce-da-bude-deo-tvog-zivota-potrudice-se-da-to-ostvari-i-zato-se-ne-opterecuj-tim-da-sacuvas-mesto-u-svom-srcu-za-nekoga-ko-se-ne-trudi-da
Smejete mi se jer sam drugacija, ja se vama smejem, jer ste svi isti!
smejete-mi-se-jer-sam-drugacija-ja-se-vama-smejem-jer-ste-svi-isti