♥♥♥…Ako neko hoće da bude deo tvog života, potrudiće se da to ostvari…Zato se ne opterećuj s’ tim, da sačuvaš mesto u svom srcu za ...


ako-neko-hoe-da-bude-deo-tvog-ivota-potrudie-se-da-to-ostvarizato-se-ne-optereuj-s-tim-da-uva-mesto-u-svom-srcu-za
♥♥♥…akonekohoćedabudedeotvogživotapotrudićesetoostvari…zatoneopterećujs’timsačuvamestosvomsrcuza♥♥♥…ako nekoneko hoćehoće dada budebude deodeo tvogtvog životapotrudiće sese daostvari…zato sese nene opterećujopterećuj s’s’ timda sačuvašsačuvaš mestomesto uu svomsvom srcusrcu zaza♥♥♥…ako neko hoćeneko hoće dahoće da budeda bude deobude deo tvogdeo tvog životapotrudiće se dada to ostvari…zatoostvari…zato se nese ne opterećujne opterećuj s’opterećuj s’ timda sačuvaš mestosačuvaš mesto umesto u svomu svom srcusvom srcu zasrcu za♥♥♥…ako neko hoće daneko hoće da budehoće da bude deoda bude deo tvogbude deo tvog životase da to ostvari…zatoda to ostvari…zato seostvari…zato se ne opterećujse ne opterećuj s’ne opterećuj s’ timda sačuvaš mesto usačuvaš mesto u svommesto u svom srcuu svom srcu zasvom srcu za♥♥♥…ako neko hoće da budeneko hoće da bude deohoće da bude deo tvogda bude deo tvog životapotrudiće se da to ostvari…zatose da to ostvari…zato seda to ostvari…zato se neostvari…zato se ne opterećuj s’se ne opterećuj s’ timda sačuvaš mesto u svomsačuvaš mesto u svom srcumesto u svom srcu zau svom srcu za

Ako neko hoce da bude deo tvog zivota potrudice se da to ostvari, i zato se ne opterecuj sa tim da sacuvas mesto u svom srcu za nekoga ko se ne trudi da tamo ...
ako-neko-hoce-da-bude-deo-tvog-zivota-potrudice-se-da-to-ostvari-i-zato-se-ne-opterecuj-tim-da-sacuvas-mesto-u-svom-srcu-za-nekoga-ko-se-ne-trudi-da
Onaj osećaj kad te zaboravi neko koga si voleo najviše na svetu, ko je bio sastavni deo tvog života. I odjednom nestane, ispari … zbog nekog drugog & ...
onaj-oseaj-kad-te-zaboravi-neko-koga-voleo-najvie-na-svetu-ko-bio-sastavni-deo-tvog-ivota-i-odjednom-nestane-ispari-zbog-nekog-drugog
Kada viđamo uvek ista lica, na kraju ona postaju deo našeg života. A kada postanu deo našeg života, onda žele i da nam ga izmene. I ako ne bude po njihovom ...
kada-viamo-uvek-ista-lica-na-kraju-ona-postaju-deo-naeg-ivota-a-kada-postanu-deo-naeg-ivota-onda-ele-i-da-nam-ga-izmene-i-ako-ne-bude-po-njihovom
Sreća je cilj života. Vrlina je temelj sreće. Korisnost je test vrline. Ako pametan čovek hoće da bude srećan, kako kažu mudraci, on mora imati i vrlina; jer bez vrlina ne može biti sreće. -Tomas Džeferson
srea-cilj-ivota-vrlina-temelj-sree-korisnost-test-vrline-ako-pametan-ovek-hoe-da-bude-srean-kako-kau-mudraci-on-mora-imati-i-vrlina-jer-bez-vrlina