Ako neko tačno misli, a ne zna da za to navede razloge, to nije ni znanje ni neznanje.


ako-neko-no-misli-a-ne-zna-da-za-to-navede-razloge-to-nije-znanje-neznanje
platonakonekotačnomislineznadazatonavederazlogenijeznanjeneznanjeako nekoneko tačnotačno misline znazna dada zanavede razlogenije nini znanjeznanje nini neznanjeako neko tačnoneko tačno mislia ne znane zna dazna da zaza to navedenije ni znanjeni znanje niznanje ni neznanjeako neko tačno mislia ne zna dane zna da zada za to navedeza to navede razlogenije ni znanje nini znanje ni neznanjea ne zna da zazna da za to navededa za to navede razlogenije ni znanje ni neznanje

Ako neko ne zna kuda plovi, nijedan vetar nije povoljan. -Seneka
ako-neko-ne-zna-kuda-plovi-nijedan-vetar-nije-povoljan
Obrazovan je svaki onaj čovek koji zna gde je znanje kada mu je ono potrebno i kada zna kako da organizuje to znanje u konačne planove akcije. -Napoleon Hil
obrazovan-svaki-onaj-ovek-koji-zna-gde-znanje-kada-mu-ono-potrebno-i-kada-zna-kako-da-organizuje-to-znanje-u-konane-planove-akcije
Jedino dobro jeste znanje, a jedino zlo je neznanje. -Herodot
jedino-dobro-jeste-znanje-a-jedino-zlo-neznanje
Postoji samo jedno dobro, a to je znanje, i jedno zlo, a to je neznanje. -Platon
postoji-samo-jedno-dobro-a-to-znanje-i-jedno-zlo-a-to-neznanje
Ako bi neko znao broj zvezda na nebu, i imena riba u moru, i zbir trave u polju, i navike zverova u gori, a nema straha od Boga, njegovo je znanje kao voda u rešetu. -Nikolaj Velimirović
ako-bi-neko-znao-broj-zvezda-na-nebu-i-imena-riba-u-moru-i-zbir-trave-u-polju-i-navike-zverova-u-gori-a-nema-straha-od-boga-njegovo-znanje-kao-voda-u