Ako neko postane svestan da je kroćen, kad-tad mora podivljati.


ako-neko-postane-svestan-da-kro-kadtad-mora-podivljati
miroslav mika antićakonekopostanesvestandakroćenkadtadmorapodivljatiako nekoneko postanepostane svestansvestan dada jeje kroćenmora podivljatiako neko postaneneko postane svestanpostane svestan dasvestan da jeda je kroćenako neko postane svestanneko postane svestan dapostane svestan da jesvestan da je kroćenako neko postane svestan daneko postane svestan da jepostane svestan da je kroćen

Najlepsa poezija je trenutak kad nisi svestan pesme. I najlepsi je život kad nisi svestan da živiš, nego misliš da sanjaš. -Miroslav Mika Antić
najlepsa-poezija-trenutak-kad-nisi-svestan-pesme-i-najlepsi-ivot-kad-nisi-svestan-da-ivi-nego-misli-da-sanja
Onaj osecaj kad ti neko BITAN postane NEBITAN…
onaj-osecaj-kad-ti-neko-bitan-postane-nebitan
Ponekad neko mora izaći iz vašeg života – da bi neko bolji ušao!! :)
ponekad-neko-mora-izai-iz-vaeg-ivota-da-bi-neko-bolji-uao
I najveći je život kad nisi svestan da živiš, nego misliš da sanjaš…
i-najvei-ivot-kad-nisi-svestan-da-ivi-nego-misli-da-sanja