Ako nekoga voliš moraš biti spreman pružiti mu slobodu.


ako-nekoga-voli-mora-biti-spreman-pruiti-mu-slobodu
paulo koeljoakonekogavolimorabitispremanpružitimusloboduako nekoganekoga volišvoliš morašmoraš bitibiti spremanspreman pružitipružiti mumu sloboduako nekoga volišnekoga voliš morašvoliš moraš bitimoraš biti spremanbiti spreman pružitispreman pružiti mupružiti mu sloboduako nekoga voliš morašnekoga voliš moraš bitivoliš moraš biti spremanmoraš biti spreman pružitibiti spreman pružiti muspreman pružiti mu sloboduako nekoga voliš moraš bitinekoga voliš moraš biti spremanvoliš moraš biti spreman pružitimoraš biti spreman pružiti mubiti spreman pružiti mu slobodu

Ako voliš nekoga, reci mu to, jer srce može biti slomljeno i rečima koje se ne izgovore... -Žarko Laušević
ako-voli-nekoga-reci-mu-to-jer-srce-moe-biti-slomljeno-i-reima-koje-se-ne-izgovore
Svaki put moraš iznova znati da voliš bolje, da voliš jače. Ne da se vadiš. Ne da se tešiš. Već da se istinski do neba smešiš. -Miroslav Mika Antić
svaki-put-mora-iznova-znati-da-voli-bolje-da-voli-jae-ne-da-se-vadi-ne-da-se-tei-ve-da-se-istinski-do-neba-smei
Ako me ti ne voliš – ja neću biti voljen; ali ako ja tebe ne volim – ja ne znam kako se voli. -Semjuel Beket
ako-me-ti-ne-voli-ja-neu-biti-voljen-ali-ako-ja-tebe-ne-volim-ja-ne-znam-kako-se-voli
Ako nekoga voliš, voli ga polako, sve što ide brzo, ide naopako. Ljubav koja brzo plane, brzo se i gasi, ljubav koja tiho teče vječno život krasi. -Ljubavne poslovice
ako-nekoga-voli-voli-ga-polako-sve-to-ide-brzo-ide-naopako-ljubav-koja-brzo-plane-brzo-se-i-gasi-ljubav-koja-tiho-tee-vjeno-ivot-krasi