Ako nekoga voliš, voli ga polako, sve što ide brzo, ide naopako. Ljubav koja brzo plane, brzo se i gasi, ljubav koja tiho teče vječno život krasi.


ako-nekoga-voli-voli-ga-polako-sve-to-ide-brzo-ide-naopako-ljubav-koja-brzo-plane-brzo-se-i-gasi-ljubav-koja-tiho-tee-vjeno-ivot-krasi
ljubavne posloviceakonekogavolivoligapolakosvetoidebrzonaopakoljubavkojabrzoplanesegasiljubavtihotečevječnoživotkrasiako nekoganekoga volišvoli gaga polakosve štošto ideide brzoide naopakoljubav kojakoja brzobrzo planebrzo sese ii gasiljubav kojakoja tihotiho tečeteče vječnovječno životživot krasiako nekoga volišvoli ga polakosve što idešto ide brzoljubav koja brzokoja brzo planebrzo se ise i gasiljubav koja tihokoja tiho tečetiho teče vječnoteče vječno životvječno život krasisve što ide brzoljubav koja brzo planebrzo se i gasiljubav koja tiho tečekoja tiho teče vječnotiho teče vječno životteče vječno život krasiljubav koja tiho teče vječnokoja tiho teče vječno živottiho teče vječno život krasi

Mladost je u stanju da se brzo razočara, zato što se brzo ponada. -Aristotel
mladost-u-stanju-da-se-brzo-razoara-zato-to-se-brzo-ponada
Učenici bi trebalo da cene svaki trenutak života. Ovaj život je poput rose i brzo nestaje, vreme brzo prolazi. U ovom našem kratkom životu izbegavajte bavljenje površnim stvarima i samo proučavajte Put. -Dogen
uenici-bi-trebalo-da-cene-svaki-trenutak-ivota-ovaj-ivot-poput-rose-i-brzo-nestaje-vreme-brzo-prolazi-u-ovom-naem-kratkom-ivotu-izbegavajte-bavljenje
Govori polako, ali misli brzo. -Dalaj Lama
govori-polako-ali-misli-brzo
Ako bol mora doći, neka to bude brzo. Jer život je preda mnom i moram ga iskoristiti što je nabolje moguće. -Paulo Koeljo
ako-bol-mora-doi-neka-to-bude-brzo-jer-ivot-preda-mnom-i-moram-ga-iskoristiti-to-nabolje-mogue