Ako nešto ne želiš učiniti, zaustavi se na prvoj stepenici.


ako-neto-ne-eli-uiniti-zaustavi-se-na-prvoj-stepenici
ovidijeakonetoneželiučinitizaustavisenaprvojstepeniciako neštonešto nene želišželiš učinitizaustavi sese nana prvojprvoj stepeniciako nešto nenešto ne želišne želiš učinitizaustavi se nase na prvojna prvoj stepeniciako nešto ne želišnešto ne želiš učinitizaustavi se na prvojse na prvoj stepeniciako nešto ne želiš učinitizaustavi se na prvoj stepenici

Ako želiš biti poštovan, najprije moraš poštovati sam sebe, samo tako možeš učiniti da te drugi poštuju. -Fjodor Dostojevski
ako-eli-biti-potovan-najprije-mora-potovati-sam-sebe-samo-tako-moe-uiniti-da-te-drugi-potuju
Ako nešto želiš da uradiš pameću, onda o tome razmišljaj noću. -Pitagora
ako-neto-eli-da-uradi-pameu-onda-o-tome-razmiljaj-nou
TRI JEDNOSTAVNA ŽIVOTNA PRAVILA – 1. Ako ne kreneš za onim što želiš, nikad to nećeš imati. 2. Ako ne pitaš, odgovor će uvek biti Ne. 3. Ako se ne ...
tri-jednostavna-ivotna-pravila-1-ako-ne-krene-za-onim-to-eli-nikad-to-nee-imati-2-ako-ne-pita-odgovor-e-uvek-biti-ne-3-ako-se-ne