Ako nešto preko volje radiš, ništa nije tako lako da ne bi bilo teško.


ako-neto-preko-volje-radi-nije-tako-lako-da-ne-bi-bilo-teko
latinske posloviceakonetoprekovoljeradinitanijetakolakodanebibilotekoako neštonešto prekopreko voljevolje radišništa nijenije takotako lakolako dada nene bibi bilobilo teškoako nešto prekonešto preko voljepreko volje radišništa nije takonije tako lakotako lako dalako da neda ne bine bi bilobi bilo teškoako nešto preko voljenešto preko volje radišništa nije tako lakonije tako lako datako lako da nelako da ne bida ne bi bilone bi bilo teškoako nešto preko volje radišništa nije tako lako danije tako lako da netako lako da ne bilako da ne bi biloda ne bi bilo teško

Ni zdravlje nije sve; svako je zdrav ko se tako oseća; bilo je bolesnika punih volje za životom koji su je negovali do samog kraja i bilo je zdravih koji su venuli mučeni strahom od patnje. -Herman Hese
ni-zdravlje-nije-sve-svako-zdrav-ko-se-tako-osea-bilo-bolesnika-punih-volje-za-ivotom-koji-su-negovali-do-samog-kraja-i-bilo-zdravih-koji-su
Gluma nije nešto na čemu radiš, ona se sama dešava. Ako razmišljaš logično, može se desiti da odustaneš. Možeš imati svesne pripreme, ali će rezultati sigurno biti nesvesni. -Merlin Monroe
gluma-nije-neto-na-emu-radi-ona-se-sama-deava-ako-razmilja-logino-moe-se-desiti-da-odustane-moe-imati-svesne-pripreme-ali-e-rezultati-sigurno-biti