Ako nikad nisi ispao glup, nikad nećeš postati stručnjak.


ako-nikad-nisi-ispao-glup-nikad-nee-postati-strunjak
kineske posloviceakonikadnisiispaoglupnećepostatistručnjakako nikadnikad nisinisi ispaoispao glupnikad nećešnećeš postatipostati stručnjakako nikad nisinikad nisi ispaonisi ispao glupnikad nećeš postatinećeš postati stručnjakako nikad nisi ispaonikad nisi ispao glupnikad nećeš postati stručnjakako nikad nisi ispao glup

Ako sad nisi ti, nikad to nećeš ni biti. Nije sve u svoje vreme, već sve u tvoje vreme. -Miroslav Mika Antić
ako-sad-nisi-ti-nikad-to-nee-biti-nije-sve-u-svoje-vreme-ve-sve-u-tvoje-vreme
TRI JEDNOSTAVNA ŽIVOTNA PRAVILA – 1. Ako ne kreneš za onim što želiš, nikad to nećeš imati. 2. Ako ne pitaš, odgovor će uvek biti Ne. 3. Ako se ne ...
tri-jednostavna-ivotna-pravila-1-ako-ne-krene-za-onim-to-eli-nikad-to-nee-imati-2-ako-ne-pita-odgovor-e-uvek-biti-ne-3-ako-se-ne
The awkward moment kad qrve pišu status: mene nećeš imat nikad znači nikad xD
the-awkward-moment-kad-qrve-piu-status-mene-nee-imat-nikad-znai-nikad-xd
Ako ti u pamćenju ne prebiva ni najmanja ludost na koju te navela ljubav, nikad nisi voleo. -Vilijam Šekspir
ako-ti-u-pamenju-ne-prebiva-najmanja-ludost-na-koju-te-navela-ljubav-nikad-nisi-voleo