Ako nikada nisi imao mira dobit ćeš ga  kada budeš pokopan.


ako-nikada-nisi-imao-mira-dobit-e-ga-kada-bude-pokopan
poslovice korisnikaakonikadanisiimaomiradobitćegakadabudepokopanako nikadanikada nisinisi imaoimao miramira dobitdobit ćešćeš gagakadakada budešbudeš pokopanako nikada nisinikada nisi imaonisi imao miraimao mira dobitmira dobit ćešdobit ćeš gaćeš gaga kadakada budeškada budeš pokopanako nikada nisi imaonikada nisi imao miranisi imao mira dobitimao mira dobit ćešmira dobit ćeš gadobit ćeš gaćeš ga kadaga kada budeškada budeš pokopanako nikada nisi imao miranikada nisi imao mira dobitnisi imao mira dobit ćešimao mira dobit ćeš gamira dobit ćeš gadobit ćeš ga kadaćeš ga kada budešga kada budeš pokopan

Dan kada budeš prestao da se takmičiš, je dan kada ćeš pobediti. -Bob Marli
dan-kada-bude-prestao-da-se-takmii-dan-kada-e-pobediti
Sindrom „Bio bih srećan kada bih imao to i to“ je masovna obmana. Ako tražite sreću u običnim stvarima, nikada je nećete imati dovoljno. Prvo pogledajte oko sebe, pa onda pogledajte iznutra. -Nik Vuičić
sindrom-bio-bih-srean-kada-bih-imao-to-i-to-masovna-obmana-ako-traite-sreu-u-obinim-stvarima-nikada-neete-imati-dovoljno-prvo-pogledajte-oko-sebe-pa
Ako hoćeš da budeš srećan jedan dan-napij se. Ako hoćeš da budeš srećan nedelju dana-oženi se. Ako hoćeš da budeš srećan celog života-gaji cveće. -Indijska poslovica
ako-hoe-da-bude-srean-jedan-dannapij-se-ako-hoe-da-bude-srean-nedelju-danaoeni-se-ako-hoe-da-bude-srean-celog-ivotagaji-cvee
Dok budeš sretan imat ćeš puno prijatelja, ako nastanu zla vremena, ostat ćeš sam. -Ovidije
dok-bude-sretan-imat-e-puno-prijatelja-ako-nastanu-zla-vremena-ostat-e-sam
Osećaj kad te razočara neko za koga si mislio da neće nikada. Osećaj kada otkrivaš da postoji i drugo lice za koje nisi znao da ga ima. Osećaj kada se ...
oseaj-kad-te-razoara-neko-za-koga-mislio-da-nee-nikada-oseaj-kada-otkriva-da-postoji-i-drugo-lice-za-koje-nisi-znao-da-ga-ima-oseaj-kada-se