Ako niste do doživeli, nikada nećete poznavati osećaj nakon pobede u trci, Kaciga skriva osećaje koji se ne mogu razumeti.


ako-niste-do-doiveli-nikada-neete-poznavati-oseaj-nakon-pobede-u-trci-kaciga-skriva-oseaje-koji-se-ne-mogu-razumeti
ajrton senaakonistedodoživelinikadanećetepoznavatiosećajnakonpobedetrcikacigaskrivaosećajekojisenemogurazumetiako nisteniste dodo doživelinikada nećetenećete poznavatipoznavati osećajosećaj nakonnakon pobedepobede uu trcikaciga skrivaskriva osećajeosećaje kojikoji sese nene mogumogu razumetiako niste doniste do doživelinikada nećete poznavatinećete poznavati osećajpoznavati osećaj nakonosećaj nakon pobedenakon pobede upobede u trcikaciga skriva osećajeskriva osećaje kojiosećaje koji sekoji se nese ne mogune mogu razumetiako niste do doživelinikada nećete poznavati osećajnećete poznavati osećaj nakonpoznavati osećaj nakon pobedeosećaj nakon pobede unakon pobede u trcikaciga skriva osećaje kojiskriva osećaje koji seosećaje koji se nekoji se ne moguse ne mogu razumetinikada nećete poznavati osećaj nakonnećete poznavati osećaj nakon pobedepoznavati osećaj nakon pobede uosećaj nakon pobede u trcikaciga skriva osećaje koji seskriva osećaje koji se neosećaje koji se ne mogukoji se ne mogu razumeti

Ako se obazirete na tuđa očekivanja, a posebno na ona negativna, onda nikada nećete promeniti ishod. -Majkl Džordan
ako-se-obazirete-na-a-oekivanja-a-posebno-na-ona-negativna-onda-nikada-neete-promeniti-ishod
Vrlo često je dovoljno samo biti pored nekoga. Nije potreban dodir. Čak ni razgovor. Dovoljan je samo osećaj koji prolazi između vas dvoje. Da znate da niste sami. -Merlin Monroe
vrlo-esto-dovoljno-samo-biti-pored-nekoga-nije-potreban-dodir-ak-razgovor-dovoljan-samo-oseaj-koji-prolazi-izmeu-vas-dvoje-da-znate-da-niste-sami
Sindrom „Bio bih srećan kada bih imao to i to“ je masovna obmana. Ako tražite sreću u običnim stvarima, nikada je nećete imati dovoljno. Prvo pogledajte oko sebe, pa onda pogledajte iznutra. -Nik Vuičić
sindrom-bio-bih-srean-kada-bih-imao-to-i-to-masovna-obmana-ako-traite-sreu-u-obinim-stvarima-nikada-neete-imati-dovoljno-prvo-pogledajte-oko-sebe-pa
Važno je poštovati religijska uverenja; bez obzira na to verujete li u njih ili ne, poštujte ih. Ako ih ne poštujete, nikad nećete živeti u miru s ljudima koji pripadaju drugom religijskom poretku. -Nelson Mendela
vano-potovati-religijska-uverenja-bez-obzira-na-to-verujete-li-u-njih-ili-ne-potujte-ih-ako-ih-ne-potujete-nikad-neete-iveti-u-miru-s-ljudima-koji
Teže je prikrivati osećaje koje imamo, nego glumiti osećaje koje nemamo..! ♥
tee-prikrivati-oseaje-koje-imamo-nego-glumiti-oseaje-koje-nemamo
Bolje razumeti malo nego pogrešno razumeti mnogo. -Anatol Frans
bolje-razumeti-malo-nego-pogreno-razumeti-mnogo