Ako ovako produžimo, sutra će svatko imati osiguran dobitak. Zar nam nešto više treba za sreću?


ako-ovako-produimo-sutra-e-svatko-imati-osiguran-dobitak-zar-nam-neto-vie-treba-za-sreu
matija bećkovićakoovakoprodužimosutraćesvatkoimatiosigurandobitakzarnamnetovietrebazasrećuako ovakoovako produžimosutra ćeće svatkosvatko imatiimati osiguranosiguran dobitakzar namnam neštonešto viševiše trebatreba zaza srećuako ovako produžimosutra će svatkoće svatko imatisvatko imati osiguranimati osiguran dobitakzar nam neštonam nešto višenešto više trebaviše treba zatreba za srećusutra će svatko imatiće svatko imati osiguransvatko imati osiguran dobitakzar nam nešto višenam nešto više trebanešto više treba zaviše treba za srećusutra će svatko imati osiguranće svatko imati osiguran dobitakzar nam nešto više trebanam nešto više treba zanešto više treba za sreću

Nije dovoljno imati znanje; treba ga primeniti. Nije dovoljno hteti nešto; treba delati. -Brus li
nije-dovoljno-imati-znanje-treba-ga-primeniti-nije-dovoljno-hteti-neto-treba-delati
Kad ti izmisli više puta izgovor kad treba da se vidite, onda nemaš tu šta više da tražiš, jer vreme se lako stvori ako se nešto baš želi.
kad-ti-izmisli-vie-puta-izgovor-kad-treba-da-se-vidite-onda-nema-vie-da-trai-jer-vreme-se-lako-stvori-ako-se-neto-ba-eli
Sindrom „Bio bih srećan kada bih imao to i to“ je masovna obmana. Ako tražite sreću u običnim stvarima, nikada je nećete imati dovoljno. Prvo pogledajte oko sebe, pa onda pogledajte iznutra. -Nik Vuičić
sindrom-bio-bih-srean-kada-bih-imao-to-i-to-masovna-obmana-ako-traite-sreu-u-obinim-stvarima-nikada-neete-imati-dovoljno-prvo-pogledajte-oko-sebe-pa