Ako čovek ne promisli o problemima koji su udaljeni, biće pun briga kad mu se približe.


ako-ovek-ne-promisli-o-problemima-koji-su-udaljeni-bie-pun-briga-kad-mu-se-priblie
konfučijeakočoveknepromisliproblemimakojisuudaljenibićepunbrigakadmusepribližeako čovekčovek nene promislipromisli oo problemimaproblemima kojikoji susu udaljenibiće punpun brigabriga kadkad mumu sese približeako čovek nečovek ne promisline promisli opromisli o problemimao problemima kojiproblemima koji sukoji su udaljenibiće pun brigapun briga kadbriga kad mukad mu semu se približeako čovek ne promisličovek ne promisli one promisli o problemimapromisli o problemima kojio problemima koji suproblemima koji su udaljenibiće pun briga kadpun briga kad mubriga kad mu sekad mu se približeako čovek ne promisli očovek ne promisli o problemimane promisli o problemima kojipromisli o problemima koji suo problemima koji su udaljenibiće pun briga kad mupun briga kad mu sebriga kad mu se približe

Tužno je kad je čovek pun ljubavi, a nema sa kime da je podeli.
tuno-kad-ovek-pun-ljubavi-a-nema-kime-da-podeli
Bolje ti je da budeš slobodan od straha i da spavaš na podu, nego da imaš zlatni krevet i bogatu trpezu, a da si pun briga. -Epikur
bolje-ti-da-bude-slobodan-od-straha-i-da-spava-na-podu-nego-da-ima-zlatni-krevet-i-bogatu-trpezu-a-da-pun-briga
Pravi ljubavnik je čovek koji te uzbudi i kad te poljubi u čelo, kad ti se smeje u oči ili kad samo zuri u prazan prostor. -Merlin Monro
pravi-ljubavnik-ovek-koji-te-uzbudi-i-kad-te-poljubi-u-elo-kad-ti-se-smeje-u-oi-ili-kad-samo-zuri-u-prazan-prostor
Ako se knjige budu množile današnjom brzinom, biće više učitelja nego učenika i razbiće se pamet od knjige čoveku kao ogledalo kad se razbije na stotinu parčeta. -Nikolaj Velimirović
ako-se-knjige-budu-mnoile-dananjom-brzinom-bie-vie-uitelja-nego-uenika-i-razbie-se-pamet-od-knjige-oveku-kao-ogledalo-kad-se-razbije-na-stotinu-eta
Ako misliš da nikog nije briga jesi li živ, probaj preskočiti ratu kredita ;)
ako-misli-da-nikog-nije-briga-jesi-li-iv-probaj-preskoiti-ratu-kredita