Ako si čovjek – vodi ljubav, ako si cvijet – budi mimoza.


ako-ovjek-vodi-ljubav-ako-cvijet-budi-mimoza
viktor igoakočovjekvodiljubavakocvijetbudimimozaako sisi čovjekčovjek –– vodivodi ljubavako sisi cvijetcvijet –– budibudi mimozaako si čovjeksi čovjek –čovjek – vodi– vodi ljubavako si cvijetsi cvijet –cvijet – budi– budi mimozaako si čovjek –si čovjek – vodičovjek – vodi ljubavako si cvijet –si cvijet – budicvijet – budi mimozaako si čovjek – vodisi čovjek – vodi ljubavako si cvijet – budisi cvijet – budi mimoza

Ako si kamen budi ljubak, ako si biljka budi osjetljiv, ako si čovjek budi ljubav. -Viktor Igo
ako-kamen-budi-ljubak-ako-biljka-budi-osjetljiv-ako-ovjek-budi-ljubav
Nijedan osjećaj čovjek ne podnosi tako teško kao sažaljenje, pogotovo ako ga zaslužuje. Mržnja ga krijepi, daje mu života, budi u njemu osvetu; samilost ubija i još više slabi njegovu nemoć. -Onore de Balzak
nijedan-osjeaj-ovjek-ne-podnosi-tako-teko-kao-aljenje-pogotovo-ako-ga-zasluuje-mrnja-ga-krijepi-daje-mu-ivota-budi-u-njemu-osvetu-samilost-ubija-i-jo
Pre braka, devojka treba da vodi ljubav sa muškarcem da bi ga zadržala. U braku, treba da ga zadrži da bi vodila ljubav sa njim. -Merlin Monro
pre-braka-devojka-treba-da-vodi-ljubav-mukarcem-da-bi-ga-zadrala-u-braku-treba-da-ga-zadri-da-bi-vodila-ljubav-njim
Pruži mi ruku i samo za čas budi mi prijatelj, otac, sin, drag čovjek, čija me blizina raduje. -Meša Selimović
prui-mi-ruku-i-samo-za-as-budi-mi-prijatelj-otac-sin-drag-ovjek-ija-me-blizina-raduje