Ako prilike čine čoveka onda valja prilike učiniti ljudskima.


ako-prilike-ine-oveka-onda-valja-prilike-uiniti-ljudskima
karl marksakoprilikečinečovekaondavaljaučinitiljudskimaako prilikeprilike činečine čovekačoveka ondaonda valjavalja prilikeprilike učinitiučiniti ljudskimaako prilike čineprilike čine čovekačine čoveka ondačoveka onda valjaonda valja prilikevalja prilike učinitiprilike učiniti ljudskimaako prilike čine čovekaprilike čine čoveka ondačine čoveka onda valjačoveka onda valja prilikeonda valja prilike učinitivalja prilike učiniti ljudskimaako prilike čine čoveka ondaprilike čine čoveka onda valjačine čoveka onda valja prilikečoveka onda valja prilike učinitionda valja prilike učiniti ljudskima

Sve neobično, sve kako ne treba. Ali nisam ja birao prilike, nisu ni prilike mene: susreli smo se, kao ptica i oluja. -Meša Selimović
sve-neobino-sve-kako-ne-treba-ali-nisam-ja-birao-prilike-nisu-prilike-mene-susreli-smo-se-kao-ptica-i-oluja
Ne zanimaju me okolnosti; ja stvaram prilike. -Brus li
ne-zanimaju-me-okolnosti-ja-stvaram-prilike
Postoje prilike u kojima je taktičnost neumesna, gora od grubosti. -Ivan Turgenjev
postoje-prilike-u-kojima-taktinost-neumesna-gora-od-grubosti
Sve negativne stvari – pritisak, izazovi – sve su to prilike da se istaknem. -Kobi Brajant
sve-negativne-stvari-pritisak-izazovi-sve-su-to-prilike-da-se-istaknem
Moj status veze je kao fudbalska utakmica- evo prilike iiiiiiiiiiiiiiiiiiii..Ništa. :
moj-status-veze-kao-fudbalska-utakmica-evo-prilike-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiini