Ako prolaziš kroz težak životni period i pitaš se gde je sada Bog… Seti se da učitelj ćuti za vreme testa.


ako-prolazi-kroz-teak-ivotni-period-i-pita-se-gde-sada-bog-seti-se-da-uitelj-uti-za-vreme-testa
Žarko lauševićakoprolazikroztežakživotniperiodpitasegdesadabog…setidaučiteljćutizavremetestaako prolazišprolaziš krozkroz težaktežak životniživotni periodperiod ii pitašpitaš sese gdegde jeje sadasada bog…bog… setiseti sese dada učiteljučitelj ćutićuti zaza vremevreme testaako prolaziš krozprolaziš kroz težakkroz težak životnitežak životni periodživotni period iperiod i pitaši pitaš sepitaš se gdese gde jegde je sadaje sada bog…sada bog… setibog… seti seseti se dase da učiteljda učitelj ćutiučitelj ćuti zaćuti za vremeza vreme testaako prolaziš kroz težakprolaziš kroz težak životnikroz težak životni periodtežak životni period iživotni period i pitašperiod i pitaš sei pitaš se gdepitaš se gde jese gde je sadagde je sada bog…je sada bog… setisada bog… seti sebog… seti se daseti se da učiteljse da učitelj ćutida učitelj ćuti zaučitelj ćuti za vremećuti za vreme testaako prolaziš kroz težak životniprolaziš kroz težak životni periodkroz težak životni period itežak životni period i pitašživotni period i pitaš seperiod i pitaš se gdei pitaš se gde jepitaš se gde je sadase gde je sada bog…gde je sada bog… setije sada bog… seti sesada bog… seti se dabog… seti se da učiteljseti se da učitelj ćutise da učitelj ćuti zada učitelj ćuti za vremeučitelj ćuti za vreme testa

Ako prolaziš kroz težak životni period i pitaš se gde je sada Bog... Seti se da učitelj ćuti za vreme testa. -Žarko Laušević
ako-prolazi-kroz-teak-ivotni-period-i-pita-se-gde-sada-bog-seti-se-da-uitelj-uti-za-vreme-testa
Kada god bih odbio da slijedim svoju sudbinu imao bih težak period u životu. -Paulo Koeljo
kada-god-bih-odbio-da-slijedim-svoju-sudbinu-imao-bih-teak-period-u-ivotu
Ukoliko mislite da vam je učitelj težak sačekajte dok ne sretnete svog šefa. -Bil Gejts
ukoliko-mislite-da-vam-uitelj-teak-ekajte-dok-ne-sretnete-svog-efa
TRI JEDNOSTAVNA ŽIVOTNA PRAVILA – 1. Ako ne kreneš za onim što želiš, nikad to nećeš imati. 2. Ako ne pitaš, odgovor će uvek biti Ne. 3. Ako se ne ...
tri-jednostavna-ivotna-pravila-1-ako-ne-krene-za-onim-to-eli-nikad-to-nee-imati-2-ako-ne-pita-odgovor-e-uvek-biti-ne-3-ako-se-ne
Da, vreme je i bilo, lutko. Upoznao sam ovaj grad tragajući za ulicom kojom prolaziš. -Đorđe Balašević
da-vreme-i-bilo-lutko-upoznao-sam-ovaj-grad-tragajui-za-ulicom-kojom-prolazi